Podcasts

Temadag om T&I for skoleledere

Rødovre Kommune Temadag: T&I

I dag satte en samlet skoleledelse fokus på Teknologi & Innovations indsatsen i Rødovre Kommune – under visionen “At flest mulige børn, pædagogisk personale og ledelser får oplevelser med læring gennem teknologi og innovation”

Fremhævet billede om FabLab@School

FabLab@School på TekX

Fablab@School på TekX FabLab@School besøgte TekX for at dele viden, ideér og undervsiningspraksis i forbindelse med Rødovre Kommunes arbejde med teknologi og innovation. Lærere, underviser og projektledere fra de 4 samarbejdende kommuner i Jylland – Vejle, Silkeborg, Middelfart, og Kolding – deltog i en vidensdelingseftermiddag med T&I lærere og vejledere fra Rødovre Kommune.  De to …

FabLab@School på TekX Læs mere »

Fablab@School - English graphic

FabLab@School at TekX

Fablab@School at TekX Fablab@School visted Tekx to share knowledge, ideas and teaching practices in relation to Rødovre Municipality’s work with technology and innovation. Teachers, lecturers and project leads from the 4 cooperating municipalities in Jutland – Vejle, Silkeborg, Middelfart and Kolding – participated in a knowledge exchange with T&I teachers and advisors from Rødovre. The …

FabLab@School at TekX Læs mere »

Innovators on all platforms

Innovators Podcast on Spotify

Available on all major platforms! Listen to Innovators Podcast on all major platforms Innovators Podcast is an English language podcast that focuses on technology and innovation in the education space. Innovators is produced at TekX in Rødovre, Denmark. Every month we upload new episodes of Innovators Podcast, and now all our content is available on …

Innovators Podcast on Spotify Læs mere »

Innovators Episode 5 featured image

Innovators Episode 5

In episode number 5 of Innovators, Kenneth and Brandon discuss creativity in the technology and innovation space. Brandon presents his background in graffiti and visual arts as a point of departure for including design and creativity in teaching. Finally they look specifically at design based learning and the Doreen Nelson methodology. Links: Design Based Learning: …

Innovators Episode 5 Læs mere »