indsatsen.

I Rødovre Kommune har vi i mere end fem år arbejdet med et fokus på Teknologi og Innovation i folkeskolen. Det har vi gjort ud fra en ambition om demokratisk at danne alle børn og unge. I tre år har vi haft følgeforskning koblet på fra Københavns Professionshøjskole der har fundet fine resultater og potentialer at arbejde videre med i indsatsen. Alt dette er sket i tæt samarbejde med de dygtige Teknologi og innovationslærere på skolerne samt TekX.

Forskningsindsats om Teknologi & Innovation i Rødovre Kommune - Slutrapport

Abstract:
Denne slutrapport markerer afslutningen på forskningsindsatsen om Teknologi og Innovation i Rødovre Kommune ved at samle op på den viden, som over en 3-årig periode er produceret i samarbejde med aktører i T&I-indsatsen, og formulerer samtidig en række anbefalinger til det videre arbejde med T&I i Rødovre Kommune.

tekx.

teknologieksperimentarium.

TekX er Rødovre kommunes teknologieksperimentarium med højt til loftet og fyldt med teknologisk hardware og kreative udfoldelsesmuligheder. Her skal elever og lærere anvende og udforske de nye digitale teknologier. TekX udgør en ramme, der kan udvikle og udvide elevernes kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelige problemstillinger.

TekX er åbent og tilgængeligt i skoletiden og er indrettet med mulighed for at rumme flere klasser/grupper ad gangen på tværs af skolerne. TekX understøtter derved et tværkommunalt perspektiv og sikrer videndeling skolerne i mellem. Der er desuden mulighed for at udnytte faciliteterne i et bredere perspektiv til gavn for flest mulige borgere eksempelvis ved at dække hele børne- og ungeområdet inklusiv ungdomsuddannelserne.

dokumentation vedr. indsatsen i Rødovre Kommune.

Nedenfor kan du læse dig igennem Læseplanen for faget, den politisk godkendte handleplan og forældre folderen.
Materialerne stammer fra 2016-2018, og er i deres oprindelige form.

læseplan
handleplan
forældrefolder