forløb.

Strukturering af dagen 

 • Hvilke faglige aktiviteter skal eleverne arbejde med? 
 • Hvor mange elever kan være i gang med den samme aktivitet samtidig? 
 • Hvordan sikrer du, at alle elever er aktiveret – evt. med forskellige undervisningsaktiviteter? Overvej muligheden for at medbringe supplerende undervisningsmateriale f.eks. fra andre fag eller forløb 
 • Hvor mange lærer- og/eller pædagogressourcer eller elevsuperbrugere har du brug for at kunne gennemføre aktiviteterne? 

Valg af teknologier 

 • Hvilke teknologier og rum skal du bruge på TekX? 
 • Hvad skal eleverne kunne eller vide om teknologien forud for besøget på TekX? 
 • Kan eleverne bruge teknologien selv, eller er der behov for voksenressourcer?  

Efterbehandling hjemme på skolen 

 • Præsentation og feedback 
 • Redigering af billedmateriale, lyd- eller videooptagelser  
 • Udstilling eller anvendelighed på skolen eller i klasserummet 

Forberedelse før besøget på TekX 

 • Hvordan kan eleverne forberedes eller klædes på hjemmefra? 
 • Introduktion eller download af programmer? 
 • Idégenerering og undersøgelse forud for TekX aktiviteterne? 
 • Manuskript eller storyboard til billede- og lydfortællinger? 
 • Skitse eller prototype af produkt til produktion på TekX?  

Du kan altid spørge den lokale Teknologi og Innovations lærer eller på TekX for at få hjælp til planlægning eller andet.

Afvikling af forløb på TekX

Det centrale TekX kan benyttes af lærere og elever i forbindelse med undervisning og læringsforløb dagligt mellem kl. 8.00 og 16.00, enten efter booking eller forudgående aftale. 

forventninger

Når du skal gennemføre undervisning på TekX med dine elever, så vil du oftest være dine elevers primære underviser dvs. du/I  står for dagen på TekX med jeres elever med hjælp eller understøttelse af enten den lokale Teknologi og Innovations lærer eller en medarbejder fra TekX