TekX Live fra FabLearnDK 2023 Ep.5

TekX Live fra Fablearn DK 2023

Episode 5:

TekX Live fra FabLearnDK 2023 Episode 5

Vi behøver ikke at gøre AI for at lære AI

…Når vi taler om kunstig intelligens, så handler det om at få aflivet nogle af de myter, der opstår. Det virker jo magisk… Samtidig er det jo værktøjer, der kan ændre på måden, vi lærer på…

Det er vigtigt, at vi forstår den verden, vi er i. Og i takt med at verden bliver mere digital, er det også vigtigt, at vi forstår det digitale. Derfor skal vi i skolen både bruge, designe og analysere digitale teknologier. Det gælder også teknologier inden for området kunstig intelligens.

Malte von Sehested er viceskoleleder på Langebjergskolen i Fredensborg Kommune. Han har stor viden indenfor digitale teknologier og formidler om dette på bl.a. It-torvet.dk. 

I denne episode af TekX Live Podcast fra FabLearnDK 2023 fortæller Malte, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens til mange ting: Idégenerering, få feedback, agenter og simulation – og at ressourcer som fx ChatGPT kan påvirke den måde, vi lærer på både positivt og negativt. Han opfordrer os derfor til først og fremmest at overveje, om vi overhovedet må og vil anvende ressourcer som ChatGPT i skolen? Men også hvordan vi generelt kan arbejde med kunstig intelligens som genstandsfelt. Først derefter vil det være relevant at tale om, hvad vi kan bruge kunstig intelligens til og hvilke konsekvenser, det måtte have.

Overvej mens du lytter

    • Hvad vil du bruge ChatGPT til?
    • Hvilke konsekvenser vil der være ved det?

Sammarbejde

TekX Live fra FabLearnDK 2023 er produceret i sammarbejde med FabLab@School.dk. ⧉ Alle episoder i denne podcast serie var optaget live på konferencen FabLearnDK 2023. Se deres hjemmeside for læse mere.

TekX logo