Learning by design – LEGO Challenge at TekX

Læring gennem design: LEGO Challenge & Studio 2.0 på TekX

Lego Modulhuse

Oplevelsen og lyden af at tømme en kasse fyldt med plastik klodser ud på gulvet, gennemrode dem og lede mellem de forskellige klodser for, at finde den helt rigtige klods, som er den helt rigtige til lige præcis det hus, den skyskraber eller rumstation, som man er i færd med at bygge – det er et genkendeligt barndomsminde for de fleste voksne, der har bygget og leget med LEGO som børn. LEGO-klodserne rummer dog meget mere end at være et simpelt stykke legetøj til børn. LEGO inviterer til kreativ leg, og er dermed et velegnet redskab til at design af alverdens tænkelige og utænkelige idéer, idet LEGO indeholder muligheden for at kunne vække idéer til live.

I en lærings- og undervisningssammenhæng rummer LEGO derfor også en mulighed for, at kunne motivere elevernes kreativitet gennem designbaserede læringsaktiviteter. Med udgangspunkt i og med inspiration fra design based learning methodology, har vi på TekX udviklet forløbet LEGO Challenge, hvor læringsaktiviteterne har til fokus på, at sætte gang i elevernes kreativitet. Formålet er, at få eleverne til at tænke kreativt om virkelighedsnære problemstillinger, hvor de skal designe løsninger.

Uanset hvad man forestiller sig af forskellige innovative måder at konstruere bygninger, transportmidler eller nye teknologier, så er LEGO et velegnet redskab til alle typer af designprocesser. I modsætning til den klassiske bunke med LEGO-klodser på stuegulvet, så har vi på TekX en samling af LEGO, der er sorteret efter farve, størrelse og type, hvilket gør det langt nemmere for eleverne at fokusere på, at finde den bedste løsning på deres virkelighedsnære problemstilling, i stedet for at bruge for meget tid på at finde de rigtige klodser.

Læring og kreativitet gennem design

Sorterede klodser, simple farver og inspirerende udfordringer er med til at sætte ekstra fokus på designdelen, når eleverne anvender LEGO til design i læringsaktiviteter. Det er dog afgørende for designprocessen, at eleverne har brugt tid på, at lave en skitse og planlægge deres design inden de får fingrene i selve LEGO-koldserne. I Studio 2.0 – der er et 3D-design program baseret på LEGO System – kan eleverne skabe præcise digitale modeller af deres LEGO-designs, hvor de har ubegrænset adgang til alle typer af klodser i LEGO-biblioteket. Studio 2.0 har et instruktionsmodul, der kan generere en trinvis byggevejledning til elevernes egne designs, som man kender det fra de klassiske LEGO-æsker, der kan købes i butikkerne.

På TekX vil vi gerne give eleverne mulighed for at bruge LEGO i deres læringsproces, når de skal arbejde kreativt, designe, skabe og problemløse. Designudfordringer rummer et læringspotentiale, når eleverne skal udvikle deres kritiske tænkning og kreativitet. Når eleverne præsenteres for designudfordringer, inviteres de samtidig til at gå i dybden med en problemstilling, bruge deres fantasi og bygge noget, der vil kunne løse problemstillingen. Det er dog vigtigt, at eleverne får den relevant baggrundsviden, der sætter designudfordringen i den rigtige kontekst. Det vil gøre dem i stand til, at få en forståelse af problemstillingen, hvorefter de kan skitsere deres idéer, lægge en plan for deres projekt samt bruge Studio 2.0 og LEG til at designe og bygge de løsninger, som de finder på.

Modular LEGO construction

LEGO Challenge

See all the design challenges here (in Danish)

LEGO Challenge

See the full lesson plan (in Danish)

Kom i gang med Studio 2.0

 I Studio 2.0 er der en verden af muligheder for   digitalt design med LEGO. Eleverne kan hurtigt begynde at bygge modeller, lave byggevejledninger, og rendere fotorealistiske billeder af deres modeller. Herunder er en række brugbare tips til hurtigt, at komme I gang med at bygge LEGO-modeller i Studio 2.0. 

Kig på de små skærmoptagelser og tastatur/mus billeder for at se, hvordan du bruger genvejene til at navigere, vælge og placere klodserne.

Navigation

rotate i Studio 2.0

Rotér visning: Højreklik og træk

Klik og træk med den højre mussetast for at rotere visningen af modellen i arbejdsområdet.

Pan view in Studio 2.0

Panorering: Shift + Højreklik og træk

Hold SHIFT inde imens du højreklikker og trækker for at panorere fra venstre til højre eller op og ned i arbejdsområdet.

Zoom in Studio 2.0

Zoom: Scroll

Brug hjulet på musen til at zoome ind og ud på arbejdsområdet.

Placering af klodserne

Click and drag to place bricks in Studio 2.0

Klik og træk for at placere

Venstreklik på musen, og træk en klods fra biblioteket ind på arbejdsområdet, og placér hvor du ønsker
Klik på SHIFT for at slippe klodsen.

Rotér klodser med piletasterne

Rotér klodserne til højre eller venstre med højre/venstre piletasterne, eller flip dem vertikalt med op/ned piletasterne

Tips til at bygge hurtigt i Studio 2.0

Duplicate pieces in Studio 2.0

Duplikér klodser: Hold ALT-tasten inde og klik & træk

Duplikér en klods ved at holde ALT-talsten nede imens du klikker og trækker med musen.

Select multiple pieces in Studio 2.0

Vælg flere klodser ved at holde CTRL inde

Vælg flere klodser på samme tid ved at holde CTRL inde og klik på dem individuelt. De kan flyttes eller duplikeres samtidig.

Build quickly in Studio 2.0

Vælg flere dele i Step Listen

For at skabe en valgmulighed i Step Listen, vælg først den del, du ønsker, hold SHIFT-tasten inde og vælg den sidste del, som du vil have, og alle dele mellem de to vil også blive valgt. Alt det valgte kan flyttes eller duplikeres samtidig. Delene er listet op i den rækkefølge, som de er blevet placeret i.

LEGO Home forløb for 10. årgang

Alle 10. klasseselever i Rødovre skal igennem et omfattende forløb, hvor de skal designe huse i Studio 2.0 og efterfølgende bygge deres designs i LEGO. Forløbet tager udgangspunkt i basale matematiske koncepter, som areal, omkreds og målestoksforhold.

Elevernes designer og bygger LEGO huse, og bruger derefter deres modeller som udgangspunkt for, at lave matematiske beregninger.