Rødovre Kommune Temadag: T&I

Temadag for skoleledere: Teknologi og innovation

Temadag t og i

Temadagen med skoleledelserne tog udgangspunkt i følgeforskningens midtvejsrapport, udarbejdet af KP (Københavns Professionshøjskole). Nina og Jesper der er henholdsvis er skolekonsulent og daglig leder på TekX præsenterede lederne for findings beskrevet i midtvejsrapporten. Så når der i podcasten bliver refereret til udtalelser fra dagen stammer de fra rapportens fund og citater af lærere eller ledere som er brugt i rapporten. Rapporten kan læses via linket nedunder.

Forskningsindsats om Teknologi og Innovation I Rødovre Kommune - Københavns Professionshøjskole

I dag satte en samlet skoleledelse fokus på Teknologi & Innovations indsatsen i Rødovre Kommune – under visionen “At flest mulige børn, pædagogisk personale og ledelser får oplevelser med læring gennem teknologi og innovation”

På TekX blev den første del af temadagen for skoleledelserne afviklet med fokus på fund fra den nyligt udgivne midtvejsrapport for Teknologi & Innovation fra Københavns Professionshøjskole. Som en del af dagen var alle igennem forskellige refleksionsprocesser, og vi var så heldige, at få mulighed for at tale med tre af lederne (Janni fra Tinderhøj Skole, Niels fra Valhøj Skole, og Nis fra Islev Skole) og høre deres refleksioner om følgende to spørgsmål:

  1. Hvilke ledelsesgreb er du blevet opmærksom på, at arbejdet med T&I kræver af dig?

  2. Hvilket læringspotentiale har du set, og mærket for eleverne i T&I i dag?

Lyt til podcasten på denne side, og læs rapporten via linket ovenfor.