fokus på:

Under COVID-19 nedlukningen af skolerne benyttede vi muligheden for at få udviklet de såkaldte Fælles Faglige Forløb til alle årgange. Disse forløb er eksemplariske bud på, hvordan der kan arbejdes med

faget og dimensionen i Teknologi & innovation, og hvordan de forskellige teknologier på TekX kan bringes i spil i en faglig kontekst.  De første forløb for 0.årgang – 6.årgang ligger nu klar på hjemmesiden.

lærings- og undervisningstilgang.

Undervisningen i TekX udfolder sig omkring følgende punkter:

  • Problembaseret undervisning og læring
  • FN’s verdensmål
  • Det 21. århundredes kompetencer
  • En designtilgang til Teknologi & Innovation (teknologiforståelse)
  • (digitalt)Medborgerskab og (digital)dannelse

21. århundredes kompetencer.

Således understøtter den verdensmåls- og problembaserede tilgang også elevernes mulighed for at udvikle det 21. århundredes kompetencer:

  • at kunne udvikle kreative ideer til løsning af virkelige problemer
  • at kunne anvende IT
  • at kunne samarbejde og bruge hinandens styrker
  • at kunne formidle sine ideer præcist
  • at kunne udvikle konkrete ”produkter”

Således rummer tilgangen også samlet en mulighed for at styrke elevernes (digitale)medborgerskab og (digital)dannelse fx i form af et blik for at skabe en bedre verden.

August 2020 på TekX

Billeder af unge basilikum og amarantplanter

Hendriksholm Skole har startet året ud med Growstacks, hvor det er niende klasserne, der arbejder med fremtidens fødevareproduktion. Her får eleverne mulighed for at undersøge hvordan forskellige vækstforhold påvirker henholdsvist basilikum- og amaranthplanter. Her testes blandt andet lysforhold go næringsforhold.

Billede af semiprofessionelt lydstudie på TekX

Henover sommeren har vi fået bygget et nyt og forbedret lydstudie. Der er kommet helt nye mikrofoner, som er de samme, som der bruges på DR. Det er et mål på TekX, at eleverne kommer i berøring med teknologier, som de eventuelt kunne komme i berøring med ude i det ‘virkelige liv’. Med dette nye podcast-setup (som også kan livestreame med video) sætter vi fokus på, at eleverne får følelsen af at sidde i et rigtigt lydstudie.