tag på en virtuel tur i

TekX.

  • egegårdsvej 41. 2610 rødovre
  • +45 30 76 76 59
læseplan
handleplan
forældrefolder

elever, der er klar til fremtidens samfund.

I Rødovre ønsker vi, at vores elever har de bedst mulige forudsætninger for at kunne indgå og bidrage til fremtidens samfund. Vi ønsker elever, der kan innovere, har en stor anvendelsesorienteret viden om moderne teknologier, og som konsekvens heraf kan byde ind på løsninger af den virkelige verdens problemer. Elever, der er klar til ungdomsuddannelserne og fremtidens samfund.

Nutidens samfund er under hastig forandring med afsæt i den teknologiske udvikling. Arbejdsmarkedet ændrer karakter, job nedlægges, og nye skabes.

Det forudsættes, at Danmark i løbet af en kort årrække vil mangle arbejdskraft med stærke IT-faglige forudsætninger, ligesom det erhvervsfaglige og naturfaglige perspektiv skal styrkes.

 Vi styrker derfor indsatsen i vores skoler med denne handleplan og indfører Teknologi og Innovation som fag på 6. til 8. årgang, men arbejder også med færdighederne som en dimension i fagrækken på skolernes andre årgange. Indsatsen blev enstemmigt vedtaget i Rødovres Kommunalbestyrelse i juni 2017, og siden har vores skoler arbejdet intensivt med udvikling og implementering af indsatsen.

Med ”Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler” byder vi Rødovres elever ind i fremtiden.

Velkommen til.

Erik Nielsen, borgmester Rødovre Kommune (2018)

tekx.

teknologieksperimentarium

TekX er Rødovre kommunes teknologieksperimentarium med højt til loftet og fyldt med teknologisk hardware og kreative udfoldelsesmuligheder. Her skal elever og lærere anvende og udforske de nye digitale teknologier. TekX udgør en ramme, der kan udvikle og udvide elevernes kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelige problemstillinger.

TekX er åbent og tilgængeligt i skoletiden og er indrettet med mulighed for at rumme flere klasser/grupper ad gangen på tværs af skolerne. TekX understøtter derved et tværkommunalt perspektiv og sikrer videndeling skolerne i mellem. Der er desuden mulighed for at udnytte faciliteterne i et bredere perspektiv til gavn for flest mulige borgere eksempelvis ved at dække hele børne- og ungeområdet inklusiv ungdomsuddannelserne.

lærings- og undervisningstilgang.

Undervisningen i TekX udfolder sig omkring følgende punkter:
• Problembaseret undervisning og læring
• FN’s verdensmål
• Det 21. århundredes kompetencer
• Medborgerskab og dannelse
• Toolcamp

21. århundredes kompetencer.

Således understøtter den verdensmåls- og problembaserede tilgang også elevernes mulighed for at udvikle det 21. århundredes kompetencer:

• at kunne udvikle kreative ideer til løsning af virkelige problemer
• at kunne anvende IT
• at kunne samarbejde og bruge hinandens styrker
• at kunne formidle sine ideer præcist
• at kunne udvikle konkrete ”produkter”

Således rummer tilgangen også samlet en mulighed for at styrke elevernes medborgerskab og dannelse fx i form af et blik for at skabe en bedre verden.

Scroll til toppen