oversigt.

fag:

Matematik, Håndværk  og design

kompetencer:

Innovation, kreativitet, produktion, samarbejde og hjælpemidler 

faser i designproces:

Alle faser 

teknologi:

Laserskæring

4.-9. årgang -Design din egen lampe

her kan du bladre igennem forløbet

info om forløbet.

Der arbejdes med arbejdstegninger, prototyper og design af lampen, så den passer til det rum og den funktion, eleven vælger at designe til og til sidst skabes den endelige lampe.

Der arbejdes struktureret med idegenerering, prototype og endelig produktudvikling.

Til forløbet anvendes der billedkort, som hjælper eleverne med rammesætning, strukturering og ideudvikling. Der er selvfølgelig mulighed for selv at tilpasse til egne elever ved f.eks. at skifte de kort ud som anvendes til idegenereringsprocesser. 

Forløbet kan desuden med små justeringer differentieres, så det passer til elevgruppen, og den tid I har til rådighed. Spørg endelig løs, hvis I ønsker hjælp hertil.

ressourcer til download