Vidensjagten på tur

Intro til materialet

’Vidensjagten på tur’ er et materiale, der kan støtte og træne eleverne i at indsamle og doku-mentere viden og oplevelser, når de er på ekskursion, og som de efterfølgende kan bruge fagligt i forskellige sammenhænge på skolen. Til slut i elevernes ark er der en almen opgave, som lader eleverne samle deres materiale i en multimediepræsentation, men du vurderer naturligvis, hvor-dan du bedst vil bruge materialet og den indsamlede viden og dokumentation fagligt.

’Vidensjagten på tur’ er tiltænkt 6 til 9. klasse. Eleverne behøver ikke at have særlige forudsæt-ninger for at bruge materialet.

Materialet er lavet, så det kan bruges i flest mulige sammenhænge og med mindst mulig forbe-redelse, men stadig med et godt fagligt udbytte. Det anbefales at bruge 1-2 lektioner på skolen med eleverne forud for ekskursionen på forberedelse.

Hvordan bruges materialet?

’Vidensjagten på tur’ består af:

  •  En forberedelsesside: ’Før vores tur’
  • En række vidensindsamlings- og dokumentationsøvelser med tilhørende opgaveark og video.
  • En almen ’efter turen opgave’
  • Et lærerkompendie.

Download elevark

Download lærerark