Dig, mig: en verden i Rødovre

Intro til forløbet

DMVR banner mobile_

’Dig, mig – en verden i Rødovre’ er et læringsforløb og materiale, der er rammesat som en projektuge, og tilpasset til elever i 7. klasse. Eleverne skal, i lighed med projektopgaven i 9. klasse, arbejde med temaet ’Dig, mig – en verden i Rødovre’, og gruppevis udvælger én af de fire lokale problemstillinger, som de vil undersøge i selve projektugen.   

’Dig, mig – en verden i Rødovre’ tager afsæt i den innovative projektopgave, der minder meget om den traditionelle, men lægger stor vægt på at eleverne udover at arbejde med problemstillinger, vidensindsamling og præsentationer også arbejder med at finde en reel løsning på deres problemstilling som en del af deres opgaver.

Idéen med denne projektuge er, at eleverne allerede fra 7. klasse tilegner sig viden om og erfaringer med vigtige elementer i projektopgaven, hvoraf hovedvægten i dette læringsforløb er på undersøgelsesfasen eller vidensindsamlingen, logbogsskrivning, visualisering af løsning på problemstillingen og præsentation heraf gennem bl.a. SWAY og Skoletubes digitale værktøjer. 

Problemstillinger

Download