Asbjørn fra Ungdomsbyen arbejder med ung fra Hendriksholm Skole

Ungdomsbyen Teaches Entrepreneurship at TekX

7th graders from Hendriksholm Skole have learned about entrepreneruship, business, logistics, and economics Ungdomsbyen.