Mini X’erne på TekX

Galleri: Mini-X'erne og deres forældre på TekX

Mini-Xerne på TekX

Hvad er en 'mini-X'er'?

Mini-X’erne, som de selv har valgt at kalde sig, er medlemmer af Rødovre Kommunes børne- og elevnetværk. MiniX’erne deltager i et særligt udviklingsforløb i Teknologi & innovation på TekX. Eleverne kommer fra alle folkeskoler i Rødovre, og arbejder sammen på tværs af flere årgangstrin. I det kommende skoleår skal de bruge deres kompetencer, til at hjælpe lærer og elever, med at komme godt i gang med nye Teknologi & innovationsforløb. 

I løbet af året har Mini X’er udforsket forskellige produktionsteknologier, sammen med personalet på TekX og teknologi og innovationslærere fra egne skoler. MiniX’erne afsluttede deres teknologi og innovations forløb for skoleåret 2021-2022, med at inviterede forældre og søskende på besøg på TekX. Eftermiddagen sammen med forældre og søskende, blev brugt på, at MiniX’erne viste, fortalte og guidede forældre og søskende igennem nogle af de aktiviteter, som de har arbejdet med i løbet af året.