om indsatsen

teknologi og innovation som dimension og fag.

oversigt over områder

En model, der beskriver de kompetenceområder, som Innovation og Teknologifaget skal omfatte, når det komme til elever.

i Rødovre kommune indgår teknologi og innovation som en dimension i skolens pædagogisk-didaktiske aktiviteter fra 0. til 9. klasse og som et obligatorisk fag i 6., 7. og 8. klasse fra august 2018. Det er den understøttende undervisning, der er konverteret til timerne i faget.

Dimensionen fra 0.-9. klasse omfatter:
tre kompetenceområder med tilhørende kompetencemål.
Kompetenceområderne er:
• digital dannelse 
• teknologi
• innovation

Dimensionens kompetencemål knyttes til læringsforløb i fagrækken på lige fod med fagenes egne kompetencemål og spiller sammen med de tværgående temaer i Forenklede Fælles Mål:

It og medier, innovation og entreprenørskab samt sproglig udvikling.
Rødovres skolers pædagogiske personale skal integrere arbejdet med teknologi og innovation i undervisningen og pædagogiske aktiviteter. Det vil sige, at alle skal forholde sig til, hvordan de med netop deres fag og pædagogiske faglighed kan un- derstøtte, at eleverne kan nå de opsatte mål. Kompetencemålene for dimensionen i henholds- vis 2. og 5. klasse leder op til faget teknologi og innovation. Kompetencemålene for dimensionen i 9. klasse tager afsæt i og bygger videre på kompetencemålene for fagket.

IMG_0154
KB besøg - Tek X - 180828 - 05
IMG_0164
KB besøg - Tek X - 180828 - 02

vil du læse mere om faget?