HACKR: Fra den gode idé i et sci-fi univers til den inddragende udviklingsproces

HACKR: Fra den gode idé i et sci-fi univers til den inddragende udviklingsproces

HACKR er et helt originalt tabletop-brætspil, designet til et nyt fællesfagligt forløb, udviklet i samarbejde med elever, teknologi- og innovationslærere samt udviklingskonsulenter på TekX.

På TekX forsøger vi hvert år at udvikle nye læringsforløb der kan indgå som en del af vores fællesfaglige forløb, sådan så vi ikke bare har et statisk katalog af læringsforløb, men at de løbende udskiftes, justeres og forbedres i takt med, at vi gør os erfaringer med undervisningen i Teknologi & innovation. Udgangspunktet for nye læringsforløb er at udvikle kvalificerede forløb, der skal være lettilgængelige for både faglærere og T&I lærere.  

Det betyder, at vi til det nuværende skoleår 22/23 fik det fællesfaglige forløb Hackr på plakaten, som de fleste af Rødovres børn i 3. klasse allerede har været igennem. En af hovedkræfterne bag Hackr er TekX’s egen Nina Blaabjerg Nielsen, der her forklarer baggrunden for forløbet:  

Lyt til podcasten om HACKR!

Der ikke var særlig mange gode aktiviteter med kodning og programmering i kommunen. Vi havde heller ikke rigtig nogen forløb til det, og det er jo nok fordi, at rigtig mange af os synes, at det er rigtig svært at komme i gang med det, og det har virket farligt. Det har virket som en uoverskuelig læringskurve.

Der blev samtidig sat yderligere skub på, at vi for alvor burde dykke ned i kodning og programmering, da følgeforskningens midtvejsrapport viste, og som Nina udtrykker det: ”at det er I altså ikke gode nok til. Det skal I gøre noget ved”. Så var der bare at finde ud af, hvad sådan et nyt læringsforløb med kodning og programmering skulle handle om.

Nina og MiniXerne arbejder på HACKR forløbet

Inspirationen til Hackr universet kommer dels fra science fiction, og særligt fra Matrix-filmene fra 2000’erne og den lidt ældre bog Shadow Run fra 1990’erne, og dels fra nutids- og fremtidsperspektivet med hacking, og hvordan opdelingen mellem ’de gode og de onde’ hackere har indflydelse på, hvordan vi agerer i det digitale univers. Derudover trækker Hackr forløbet også på elementer fra rolle- og brætspil, samt matematisk talforståelse. 

Hvis du har prøvet at skulle finde på idéer til et nyt undervisningsmateriale, så ved du sikkert også at det kan være en længere proces, hvilket det selvfølgelig også var med tilblivelsen af Hackr. Ikke kun fordi, at det der med at finde på idéer og udvælge dem kan være lidt af et hovedbrud, så er man selvfølgelig også nødt til at inddrage dem som det handler om – nemlig både børn og voksne. 

Inddragelsen af Mini X’ere og T&I lærerne

Når vi på TekX udvikler nye læringsforløb som Hackr, så inddrager vi både T&I lærerne og Mini X’erne til afprøvning og feedback, sådan så vi sikrer os, at forløbet fungerer i praksis og at det rummer diffentieringsmuligheder, så det kan tilpasses den enkelte børnegruppe, som skal arbejde med forløbet. Nina fortæller her lidt om, hvordan hun oplevede den første afprøvning af Hackr med Mini X’erne: 

”Da jeg første gang testede det af på Mini X’erne, der også bare syntes, at det var et fedt univers. De syntes også, at det var sjovt at kode, men de blev bare inspireret af alt det der, der var på banen og alle de der ting, og hvordan det var skabt. Det er fedt”. 

Mini X’ernes bidrag som børnenes stemmer i udviklingen af Hackr og andre læringsforløb er virkelig vigtig, fordi hvis vi som voksne har udtænkt et eller andet læringskoncept, som vi synes, giver god mening, så er det jo ikke altid, at det er sådan i praksis, når børnene skal arbejde med det. Så når vi lytter til børnene, så er det også der, at de virkelige læringspotentialer bliver synlige.

MiniXerne ruller terninger i HACKR
Elever på MiniXer holdet afprøver HACKR forløbet

Som et led i udviklingsprocessen af Hackr blev T&I lærerne fra alle Rødovres skoler også inddraget, og det sætter Klaus, der er T&I lærer på Rødovre Skole ord på:  

 ”Det kræver også et setup som TekX både i forhold til at afvikle med så sandelig også i forhold til at kunne udvikle selve spillet, og så synes jeg faktisk at det bærer totalt præg af, at Mini X’erne har haft deres input indover, fordi vi voksne tænker ikke nødvendigvis ind i de samme baner som Mini X’erne eller eleverne gør. Det synes jeg er en rigtig god måde at udvikle undervisningsforløb på, at komme med et oplæg, og så er der nogle T&I lærere, som kommer med deres input, og der er Mini X’erne, der kommer med deres input, og så bliver det så samlet til sidst, det giver rigtig god mening i min verden”.

Hackr i praksis

Da Hackr endelig blev et færdigt fællesfagligt forløb for 3. årgang, så stod den virkelig prøve i, at alle elever i 3. klasse skulle igennem forløbet på TekX. Der kan være mange forskellige tilgange til, hvordan det gøres, men på Rødovre Skole forsøgte de sig med en ny model for, hvordan det kunne gøres i forhold til tidligere, hvor det typisk har været T&I læreren der har inviteret en klasse på TekX, og har haft det primære ansvar for afviklingen i praksis.  

Klaus tog fat i en gruppe faglærere, der havde efterspurgt et forløb med robotter på TekX, som han i første omgang havde aftalt med dem, at han ville stå for. Han spurgte dem derfor:  

”Hvad siger I til, at vi mødes på TekX, så underviser vi jer, som om, I er elever i Hackr? og derefter kigger vi så hinanden i øjnene, og siger, hvad skal der til for, at I selv kan køre forløbet?”  

Det var de heldigvis friske på, og efter en eftermiddag på TekX, hvor Klaus klædte faglærerne så godt på, som overhovedet muligt til, at de selv følte sig klar til at kunne afvikle forløbet med deres klasser. Som et led i forberedelsen sikrede Klaus sig, at faglærerne vidste, hvem på TekX, som de kunne spørge om hjælp, hvis de fik brug for det. Det betød at faglærerne selv fik afviklet Hackr med deres klasser på TekX, og at det er en model, som de på Rødovre Skole har brugt flere gange.  

Modtagelsen

Som jeg indledte dette blogindlæg med, så lever Hackr nu sit eget liv, og der har været børn fra alle Rødovres 3. klasser igennem forløbet, så er det jo altid spændende at høre lidt om, hvordan modtagelsen har været. Derfor får Nina den afsluttende bemærkning: 

”Meget positivt. Overraskende positivt, og jeg synes at børnene er overraskende dygtige til det. Både hele det her legende spilelement, fordi man kan sige, at der er jo også alle de her matematikudfordringsaktiviteter i det, som de måske ikke lige tænker på, at nu sidder de faktisk og træner talforståelse, men de træner jo enormt meget talforståelse igennem hele spillepladen, og de fanger den bare sådan der, og de synes faktisk, at der er sjovt, og jeg havde måske været bange for, om det blev for meget, og om der var for mange elementer, som de skulle forstå, men der synes jeg, at lærerne har været super gode til, at skære lidt væk, der hvor det blev for meget til deres børn”.

Se HACKR forløb og kom i gang

HACKR

Indskoling 3. HACKR Et originalt tabletop rollespil fra TekX med fokus på kodning med KUBO HACKR er byen hvor de gode hackere bor og træner deres kode skills sammen.

Gå til forløb >>

HACKR

Indskoling 3. HACKR Et originalt tabletop rollespil fra TekX med fokus på kodning med KUBO HACKR er byen hvor de gode hackere bor og træner deres kode skills sammen.

Gå til forløb >>

HACKR

Indskoling 3. HACKR Et originalt tabletop rollespil fra TekX med fokus på kodning med KUBO HACKR er byen hvor de gode hackere bor og træner deres kode skills sammen.

Gå til forløb >>