Fællesfaglige forløb 2024

Indskoling

Beebottens forunderlig rejse

beebot header billede

lidt om forløbet.

Eleverne skal samarbejde om at programmere Beebotten sikkert gennem en række baner: Fra betonen til blomstermarken, gennem den grønne eng til bladbunken og til sidst bygger de selv en bane, og koder Beebotten sikkert gennem denne bane.

Men før eleverne skal kode BeeBotten sikkert gennem de forskellige baner, skal de undersøge programmering, og hvordan en robot kan aflæse en kode. Det foregår ved, at eleverne i makkerpar skiftes til at lege henholdsvis programmør og robot, hvor programmøren skal producere og kommunikere en kode til robotten, som robotten skal læse og følge.

Side fra forløbet på 0.årgang - Beebottens forunderlige rejse
Side fra forløbet på 0.årgang - Beebottens forunderlige rejse

bladr igennem Beebottens forunderlige rejser nedenfor.

ressourcer til download