undervisning på TekX -

har du tænkt på?

Strukturering af dagen 

 • Hvilke faglige aktiviteter skal eleverne arbejde med? 
 • Hvor mange elever kan være i gang med den samme aktivitet samtidig? 
 • Hvordan sikrer du, at alle elever er aktiveret – evt. med forskellige undervisningsaktiviteter? Overvej muligheden for at medbringe supplerende undervisningsmateriale f.eks. fra andre fag eller forløb 
 • Hvor mange lærer- og/eller pædagogressourcer eller elevsuperbrugere har du brug for at kunne gennemføre aktiviteterne? 

Valg af teknologier 

 • Hvilke teknologier og rum skal du bruge på TekX? 
 • Hvad skal eleverne kunne eller vide om teknologien forud for besøget på TekX? 
 • Kan eleverne bruge teknologien selv, eller er der behov for voksenressourcer? 
 •  

Efterbehandling hjemme på skolen 

 • Præsentation og feedback 
 • Redigering af billedmateriale, lyd- eller videooptagelser  
 • Udstilling eller anvendelighed på skolen eller i klasserummet 

Forberedelse før besøget på TekX 

 • Hvordan kan eleverne forberedes eller klædes på hjemmefra? 
 • Introduktion eller download af programmer? 
 • Idégenerering og undersøgelse forud for TekX aktiviteterne? 
 • Manuskript eller storyboard til billede- og lydfortællinger? 
 • Skitse eller prototype af produkt til produktion på TekX?  

Du kan altid skrive en mail til uv@tekx.dk – og få hjælp til planlægning og afvikling af ovenstående!