Forløb til dansk, matematik, natur/teknologi, idræt m.m.

Den poetiske natur – dansk og matematik

Fysiske rammer: Skolens udeområde eller nærområde
Antal: Alle
Rekvisitter: Eventuelt skriveblokke, papir og skriveredskaber
BeskrivelseGå i digternes fodspor i dansk. Naturen har også hos de kanoniserede digtere været en inspirationskilde. Læs fx Halfdan Rasmussens forårsdigte eller H.C. Andersens Grimme Ælling. Skriv små digte eller find beskrivende ord for planter eller dyr I ser eller samler i naturen.
Få udstyr og mere inspiration her 

Variationer: I stedet for æstetiske tekster, kan man arbejde med faglige begreber og beskrivelser i dansk.

Variationer: Matematiklæren kan være med til at tælle dyr, lave målinger og beregninger af arealer på planter. Og for de større børn lave statistik og diagrammer over observerede fugle, planter eller insekter.

Læringsmål: Skønlitteratur, faglitteratur, lyrik, dansk kanon

Vejret – matematik og natur/teknologi

Fysiske rammer: Skolens udeområde
Antal: Alle
Rekvisitter: Termometer, kompas, eventuelt skriveblokke, papir og skriveredskaber
Beskrivelse:
Eleverne måler temperaturen hver dag i en uge eller flere gange på en dag. De kan måle vindretning ved hjælp kompasset og samle data i en logbog. For de mindste elever kan man også tale om datoer, måneder og årstider og få tal på tiden. For de større kan man arbejde med procentregning, fx hvor mange procent af himlen er dækket af skyer, eller bearbejdning af dataopsamling med grafer.

Variationer:
I dansk kan eleverne beskrive kropsfornemmelser fra vejret eller lave en vejrudsigt.

Læringsmål:  Målinger, enheder, dataopsamling og bearbejdning

Skraldereportage - dansk og evt. matematik

Fysiske rammer: Skolens udeområde eller nærområde
Antal: Alle
Rekvisitter: Store poser, eventuelt handsker eller grabbere, kamera til foto eller video, computer til redigering
Beskrivelse:
Skraldereportage i dansk. Eleverne samler skrald på skolen eller i nærområdet. Indsamlingen kan dokumenteres med video eller billeder og efter indsamlingen gennemgår eleverne skraldet. Hvor meget er der af hver type skrald? Hvor kommer det fra? Kan det sorteres? Der udarbejdes en reportage, der dokumenterer skraldet de fandt, og eleverne kommer med et bud på, hvad der skal gøres ved skrald i byrummet.

Variationer:
Matematiklæren være med til at tælle, veje eller lave statistik over skraldet, afhængigt af niveau.

Læringsmål: Grammatik, multimodale medier, evt. statistik

Geometriske former – matematik og dansk

Fysiske rammer: Skolens udeområde eller nærområde
Antal: Alle
Rekvisitter: Intet obligatorisk, evt. linealer eller målebånd
Beskrivelse:
Eleverne finder geometriske former på bygninger, i parker, i naturen, på legepladsen. Hvis eleverne indsamler mindre genstande, kan de arbejde med spejlinger, sammenligninger i størrelser eller for de større elever beregne forhold.

Variationer:  Dansklæren kan arbejde med navneord, bøjninger, adjektiver med videre i et flerfagligt forløb.

Læringsmål: Geometri, mål og enheder

Ordleg - dansk

Fysiske rammer: En græsplæne
Antal: En klasse
Rekvisitter: Tennisbolde eller andet
Beskrivelse:
Skriv bogstaver på 100 eller 50 tennisbolde, der kastes ud over en græsplæne og lav en bogstavstafet med navneord, tillægsord, stedord, sammensatte ord, bøjninger mv. Klassetrinnet afgør opgavens indhold, men metoden er den samme. I stedet for tennisbolde kan man bruge andre ting.

Læringsmål: Ordkendskab, ordklasser mm.

Storytelling på Kirkegården - dansk

Fysiske rammer: Kirkegården Antal: En klasse Rekvisitter: Papir, skriveunderlag, blyant Beskrivelse: Lad eleverne gå rundt på egen hånd og bed dem vælge et gravsted. De skal nu skrive stikord til små fiktive historier om de mennesker, som er begravet: Hvem var de? hvordan levede de? hvorfor døde de? hvad drømte de om? osv. Ud fra stikordene laver eleverne lynskrivning og i en rundkreds med afstand til hinanden fortæller/læser eleverne op af deres historier. Læringsmål: Skriveøvelse og præsentation

Kroppen – dansk og matematik

Fysiske rammer: Græs eller asfalt med plads til bevægelse
Antal: Alle
Rekvisitter: Eventuelt liggeunderlag, kamera
Beskrivelse:

Eleverne arbejder med bogstavsgymnastik. Eleverne arbejder videre med beskrivelser af kroppen enten de forskellige legemer og sætter enkelte ord på legemets funktion eller beskrivelser af bevægelser kroppen gør. Der kan arbejdes med enkelte øvelser eller serier, og eventuelt kan eleverne arbejde videre med videosekvenser, hvor de instruerer andre elever til en øvelse.

Variationer: I matematik måler eleverne antal eller tid på kropslige øvelser, fx antal englehop eller tid at løbe en strækning. Eleverne laver statistik over antal gange klassen gør en øvelse. Eleverne beregner median, gennemsnit, kvartaler over klassens hastigheder. 

Temahæfte fra opgaveskyen om “kroppen” til indskoling kan hentes nedenfor.

Læringsmål: Faglige begreber, dialoger, formidling

Vestvoldens hemmeligheder - Udeundervisningsforløb til mellemtrinnet​

Skoletjenesten Københavns Befæstning tilbyder gratis udeundervisning til Rødovres skoler på Vestvolden. Der er mulighed for at benytte toilet og håndvaske i Ejbybunkeren i forbindelse med forløbet. Se mere om det skræddersyede udeundervisningsforløb.   

Skoletjenesten Københavns Befæstning tilbyder som noget helt ekstraordinært, at deres undervisere  både kan hente og aflevere Rødovres elever og lærere på deres egen skole – altså før og efter udeundervisningsforløbet. Ideen med dette er evt. at kunne frigive en lærer, som kan blive tilbage på skolen. På den måde vil man hele tiden være to voksne med fælles ansvar for eleverne.

 
Hvis man ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal man ringe eller skrive direkte til: Malene Skov Norup, Undervisnings- og udviklingsansvarlig på +45 28923176

Hørelsen – natur/teknologi 1. kl
Stil eleverne i en rundkreds og lad en elev stå i midten. Eleverne siger nu på skift lyde, og eleven i midten skal gætte, hvem lyden kommer fra. Du kan supplere med en aktivitet, hvor eleverne sidder stille og med lukkede øjne. Efter fem minutter samles klassen, og eleverne fortæller nu, hvilke lyde de har hørt. 

Lav et solur –natur/teknologi 2. kl.
Eleverne skal lave et solur enten på en papskive eller tegnet direkte på jorden. Tilse uret flere gange i løbet af skoledagen og se, om tiden på soluret passer med tiden på elevernes ure. Lad eleverne overveje, hvordan soluret virker.

Vægt-stænger og balancepunkter – natur/teknologi 3. kl.
Denne aktivitet kan med fordel starte udendørs. Lad eleverne eksperimentere med balancepunkter, enten på legepladsens vippe eller ved selv at eksperimentere med brædder og grene lagt på tværs af en stolpe eller gren. Eleverne kan her undersøge variablerne vægt, længde og afstand fra midtpunkt.

Længdemål og decimaltal – matematik 4. kl.
Stofområde: Geometri og måling
Et klassisk og praktisk emne om måling og omsætning mellem forskellige længdeenheder samt decimaltal. Der indgår en række praktiske opgaver med måling af ting på skolen og af elevernes egen krop, hvilket kan foregå udendørs. 
Materialer: Målebånd, lineal, mobil og computer med regneark.

Flytninger – matematik 5.kl.
Stofområde: Geometri og måling
Første del af emnet består af en række praktiske øvelser, hvor eleverne bruger sig selv og hinanden til at udføre spejlinger, drejninger og parallelforskydninger. Derefter prøver eleverne at udføre de samme typer flytninger på papir og i GeoGebra.
Materialer: ternet papir, lineal, vinkelmåler, tre lange snore ca. 10 meter, computer.

Bevar søen – natur/teknologi 4. kl
Fysiske rammer: 
Et vandhul/ en sø

I denne case-baserede opgave skal eleverne hjælpe med at finde argumenter for at bevare søen. Eleverne skal præsentere deres egne fund af planter og dyr, og det er derfor oplagt at undersøge et vandhul.

Undersøg padder – natur/teknologi 5. kl.
Undersøg det nærmeste vandhul med eleverne. Lige nu er padderne særlig aktive. Hannerne kvækker for at tiltrække hunner, de parrer sig, og hunnerne lægger æg. Brug ekskursionen til at vække interessen for paddernes liv forud for opgaven.