europeanschoolnetwork

teknologiunderstøttede læringszoner

Præsentationszonen består af flere elementer. Præsentation er den zone, hvor man får præsenteret sin udfordring eller problemstilling. Det er her rammerne for forløbet bliver skitseret og processen bliver synlig og kan blive fastholdt. Præsentation er også zonen, hvor man præsenterer i afgørende faser af produktudviklingen og i sidste ende sit færdige produkt.

De 21. århundredes kompetencer i spil zonen Præsentation

Problemløsning og innovation

I zonen Præsentation kommer “Problemløsning og innovation” særligt i spil i selve udvælgelsen af udfordringen og kravene til det færdige produkt. Det er udfordringen og kravene der afgør, hvor niveauet for denne kompetence sættes.

Kollaboration

I zonen Præsentation bliver niveauet for “Kollaboration” sat som en del af den didaktiske ramme for forløbet, før forløbets start. Kompetencen er således i spil i ALLE zonerne, men måske på forskellige niveauer gennem forløbet.

Kompetent kommunikation

I zonen Præsentation kommer “Kompetent kommunikation” særligt i spil, når der stilles krav til produktets kommunikation eller kommunikationen om selve produktet. Disse krav skal stilles fra begyndelsen af forløbet og er derfor også vigtige at gøre tydelige i den første del af forløbet, såvel som at evaluere på dem, når forløbet afsluttes.


Læringsrummet – Præsentation

Det læringsrum, der skal skabes omkring zonen Præsentation skal være præget af at kunne understøtte alle former for kommunikation. Rummet skal være gearet til at kunne understøtte såvel monologiske som dialogiske situationer og kommunikationssituationer af kortere eller længere varighed. Rummet skal kunne rumme større forsamlinger, men også skaleres til mindre grupperinger, såfremt det bliver nødvendigt, omend det ikke er læringsrummets hovedsigte.

Der skal være mulighed for, at tilhørerne kan arbejde med fastholdelse simultant på egen plads såvel analogt som digitalt.

Det er vigtigt, at det læringsrum, der understøtter præsentation, er præget af tryghed og særligt motivation. Mange elever oplever det som meget angstfremkaldende at skulle præsentere. I et arbejdsforløb, hvor alle zoner er i spil og af mere omfattende karakter, f.eks. en projektopgave, vil der ofte være tale om flere præsentationer undervejs i processen.

Tillige kan være svært at motivere sig selv til skabe en spændende præsentation i et rum med hvide vægge og uden nogen former for menneskeligt aftryk. Det motiverende og trygge læringsrum kan evt. opnås ved at skabe ejerskab for rummet hos aktørerne ift. indretning og kendskab til de teknologier, der er til stede i rummet – projektor, tilslutning af computere, walltakers m.m. – men måske særligt ift. dekorationer og tilstedeværelse af produkter, skitser m.m.

Det virtuelle læringsrum, der understøtter zonen Præsentation, er – foruden præsentationsværktøjer i alle afskygninger og med mulighed for brug af alle modaliteter – kendetegnet af digitale processtyringsværktøjer og samarbejdsplatforme.