oversigt.

fag:

Dansk

kompetencer:

Formidling, samarbejde, spilanalyse

faser i designproces:

Undersøgelse og produktion

teknologi:

Gamercomputere

lidt om forløbet.

I dette forløb skal eleverne undersøge computerspil som genre i dansk gennem computerspillet LIMBO. Det danskfaglige fokus er på spillets billede- og lydside, der tilsammen skaber spillets stemning, som eleverne skal formidle gennem et digitalt moodboard.

Forløbets omdrejningspunkt er, at eleverne skal være detektiver på spørgsmålet: Hvorfor skal vi arbejde med computerspil i dansk?

Forløbet indledes med, at eleverne får en spiloplevelse af selve spillet, hvilket kort sagt betyder, at de skal spille spillet i sammenhængende 45 – 60 min. sammen med en makker.

Eleverne får et benspænd i form af ét hjælpekort, som kun kan bruges én gang, hvor de må spørge læreren om hjælp til at komme videre i spillet. Det vil sige, at de skal samarbejde med deres makker om, at finde de rigtige løsninger til spillets udfordringer.

Efter eleverne har fået en spiloplevelse i LIMBO skal de i gang med at undersøge billede- og lydsiden i spillet gennem mindre rammesatte aktiviteter. Dernæst skal eleverne gennem ord og billeder formidle den helt særlige stemning, som de mener spillet LIMBO indeholder. Dette gøres gennem et digitalt moodboard i Canva.com, som de ligeledes skal finde en lydbaggrund til, der skal understøtte stemningen.

Når eleverne har præsenteret deres færdige moodboards for hinanden. Skal de lave en lille pusleøvelse, der skal være med til at skabe en bevidsthed om, hvilke sanser der er i spil i både computerspil og andre danskfaglige genrer. Afslutningsvis skal eleverne forsøge at sætte ord på, hvad de undervejs i forløbet har opdaget, at computerspil kan i danskfaget?

Forløbet strækker sig over 5 – 6 lektioner, men kan både udvides og forkortes i omfang.

bladre igennem Computerspil i Dansk - kan man det?

ressourcer til download