Åben skole: 8. klasse

Har du spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, kontakt:

  • Åben skole repræsentanten på din skole
  • Åben Skole- og chefkonsulent, Kirsten Hegner, på 30767721 / cn24242@rk.dk
  • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk
  • Åben skole repræsentanter: Nyager skole: Julie Lund Jørgensen, Valhøj skole: Mette Ursula Jørgensen, Tinderhøj skole: Pia Mikkelsen, Islev skole: Christoffer Toftegaard, Hendriksholm skole: Kimie Hartburg-Malkki, Rødovre skole: Pia Munch Hagen, Skovmoseskolen: Britt Breinhøj, Centret: Torfin Hentze-Eriksen.

Finans Danmark: Pengeuge 2024

Varighed: Matematiktimerne i uge 11 i marts måned
Pris: Gratis
Booking: Tilmeld dig som lærer på www.pengeuge.dk i løbet af november, klik på ”Tilmeld dig Pengeuge”, klik på ”lærer”. Herefter log ind og anmod om gæsteundervisning. Alle er garanteret gæsteunderviser, hvis tilmelding er foretaget rettidigt. Se evt. udførlig vejledning til tilmelding på www.pengeuge.dk
Adresse: Egen skole. Gæsteunderviser kommer på skolen.
Fag: Matematik og samfundsfag
Læringsmål: Viden om privatøkonomi, budget, lån, digital sikkerhed mm.

Som noget helt nyt, kommer uddannelsesvejlederen i uge 12 eller 13 på besøg i klassen i forlængelse pengeugen.
Her bruges der 60 min. På kollektiv vejledning hvor eleverne, i små grupper, finder viden om økonomi på ungdomsuddannelserne, arbejder med budget for en ung case-person og i fællesskab i gruppen løser økonomiske dilemmaer der knytter sig til uddannelse, ungeliv, vedholdenhed, og økonomisk trivsel. En spændende, sjov og dynamisk måde at arbejde med læringsorienteret vejledning der har til formål at udvide elevernes viden om og horisont for at tænke økonomi i tilknytning til uddannelse og ungeliv.

Finans Danmark​ og Danmarks Matematiklærerforening afholder Pengeuge i uge 11 marts 2024. Hovedelementerne i Pengeuge er: Hæfter med tekst og opgaver om privatøkonomi, gæsteundervisning fra banker og tema om unge og digital sikkerhed. Opgaverne handler om de økonomiske dilemmaer som teenagere har, så Pengeuge er højrelevant viden for elever i skolens ældste klasser.

Skoletjenesten Københavns Befæstning - vælg mellem: Oplevelsescenter Vestvolden 'Mission kold krig'

Varighed: 1½ time
Pris: Gratis for skoler i Rødovre
Booking: Onlinebooking her eller på telefon 28923176
Transport: Gå- eller cykelafstand
Adresse: Oplevelsescentret Vestvolden, Ejbybunkeren, Jyllingevej 303, 2610 Rødovre. Indgang fra Jyllingevej eller via Ejbyvej. Mødested foran bunkeren.
Fag: Historie, samfundsfag
Læringsmål: Kendskab til Cubakrisen, ideologier, Den kolde krig og øst/vest problematikken.
Forberedelse: Undervisningsmateriale til før og efter samt lærervejledning findes på skoletjeneste.dk se link nedenfor. 

Mission Kold Krig er et rollespil, hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop. Kan de stole på fjenden? Tør de nedruste? Er der spioner blandt dem? Eleverne spiller i originale dragter og agerer i forløbet som politikere, militær og befolkning.

Eller/Og Frederiksberg 'Danmark under angreb'

Varighed: 1½ time
Pris: Gratis for skoler i Rødovre
Booking: Onlinebooking her eller på telefon 28923176
Transport: Cykel, bus, metro
Adresse: Mødested: Ved indgangen på Frederiksberg Bredegade 6 (man skal gå til venstre for Rådhuspladsen/hovedindgangen)
Fag:Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål: Kan læses her
Forberedelse: Undervisningsmateriale til før og efter samt lærervejledning findes her

”Danmark under angreb” er et kontrafaktisk rollespil, som knytter an til den overordnede fortælling om Danmarks rolle under den kolde krig. Forløbet stiller skarpt på det frederiksbergske civilforsvars virke under et militært angreb på Danmark. Et jerntæppe har delt verden i to, og konstant lurer faren for et nyt angreb. Hvem er ven og hvem er fjende? Og hvilke oplysninger kan man stole på? 
Eleverne skal i forløbet diskutere, tage ansvar og tage stilling til etiske dilemmaer. Som en del af civilforsvaret mærker eleverne presset og magtstrukturer på egen krop. 
”Danmark under angreb” foregår i det originale koldkrigsunivers – kommandocentralen fra midt 1950’erne, under Frederiksberg Rådhus 
I tilfælde af et angreb ville kommandocentralen være samlingspunkt for bl.a. politi, brandvæsen og den politiske ledelse af byen. I spillet tildeles hver elev en rolle, der har et tilhørsforhold til disse grupper.

AFLYST - Gadens stemmer

Varighed: 90 minutter inkl. Q&A
Pris: (Der betales samlet af kommunen)
Dato og tid:  Den 4.10. kl. 9.30 + kl. 11.30. Tidspunkterne er fordelt til skolerne. Se nedenfor.
Sted: Viften
Transport: Gå- eller cykelafstand
Fag: Samfundsfag, dansk
Forberedelse: Læs om Guiden, Sami, som holder foredraget: Vesterbro med Sami. Undervisningsmateriale og mere info om Gadens stemmer kan hentes her: Undervisningsmateriale 
Inspirationmateriale: Inspiration til andet der kan arbejdes med om emnet, samlet af udskolingslærer, kan hentes her: Inspirationsmateriale

Den 4.10 kl. 9.30: Hendriksholm skole, alle 8. klasser
Den 4.10 kl. 9.30: Rødovre skole, alle 8. klasser
Den 4.10 kl. 9.30: Nyager skole, alle 8. klasser
Den 4.10 kl. 11.30: Islev skole, alle 8. klasser
Den 4.10 kl. 11.30: Tinderhøj skole, alle 8. klasser
Den 4.10 kl. 11.30: Valhøj skole, alle 8. klasser

Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed, som udbyder byvandringer og foredrag med fokus på personlige fortællinger fra et liv som socialt udsat og i skyggen af det ordinære samfund. Et foredrag med en guide fra Gadens Stemmer handler om at mindske fordomme og øge forståelsen på tværs af samfundskel. Guiden fortæller med udgangspunkt i eget liv og efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Foto: Kim Wendt