Åben skole: 8. klasse

Hvis du har spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, så kontakt

  • Åben skole repræsentanten på din skole
  • Åben Skole- og udviklingskonsulent, Kirsten Hegner, på 30767721 / cn24242@rk.dk
  • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

Finans Danmark: Pengeuge 2022 (14. til 18. marts)

Varighed: Matematiktimerne i uge 11 i marts måned
Pris: Gratis
Booking: Tilmeld dig som lærer på www.pengeuge.dk, se link nedenfor, i løbet af november, klik på ”Tilmeld dig Pengeuge”, klik på ”lærer”. Herefter log ind og anmod om gæsteundervisning.
Alle er garanteret gæsteunderviser, hvis tilmelding er foretaget rettidigt. Se evt. udførlig vejledning til tilmelding på www.pengeuge.dk
Adresse: Egen skole. Gæsteunderviser kommer på skolen.
Fag: Matematik og samfundsfag
Læringsmål: Viden om privatøkonomi, budget, lån, digital sikkerhed mm.
Lærerworkshop:  På TekX den 14.01.2022 kl. 9.00 – 14.00. På denne workshop vil du blive klædt på til at arbejde med pengeuge materialet på 8. årgang. Vi vil blandt andet komme ind på hvordan materialet og ugen kan gennemføres som et tværfagligt forløb med samfundsfag eller historie. Workshoppen er for alle matematiklærer på 8. årgang og andre der eventuelt skal være med gennemførelsen af forløbet årgangen.
Tilmelding til lærerworkshop: 
https://kortlink.dk/2cpf7

Du vil som lærer løbende modtage information, når du har tilmeldt dig, og du kan hente undervisningsmaterialer udarbejdet af matematiklærerforeningen på www.pengeuge.dk

Finans Danmark​ og Danmarks Matematiklærerforening afholder Pengeuge i anden uge af marts 2022. Hovedelementerne i Pengeuge er: Hæfter med tekst og opgaver om privatøkonomi, gæsteundervisning fra banker og tema om unge og digital sikkerhed. Opgaverne handler om de økonomiske dilemmaer som teenagere har, så Pengeuge er højrelevant viden for elever i skolens ældste klasser.

Oplevelsescenter Vestvolden/Skoletjenesten Københavns Befæstning: Mission kold krig

Varighed: 1½ time
Pris: Gratis for skoler i Rødovre
Booking: Onlinebooking, se link nedenfor eller på telefon 28923176
Transport: Gå- eller cykelafstand
Adresse: Oplevelsescentret Vestvolden, Ejbybunkeren, Jyllingevej 303, 2610 Rødovre. Indgang fra Jyllingevej eller via Ejbyvej. Mødested foran bunkeren.
Fag: Historie, samfundsfag
Læringsmål: Kendskab til Cubakrisen, ideologier, Den kolde krig og øst/vest problematikken.
Forberedelse: Undervisningsmateriale til før og efter samt lærervejledning findes på skoletjeneste.dk se link nedenfor. 

Mission Kold Krig er et rollespil, hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop. Kan de stole på fjenden? Tør de nedruste? Er der spioner blandt dem? Eleverne spiller i originale dragter og agerer i forløbet som politikere, militær og befolkning.

C:NTACT: ’Tæt på’

Varighed: 1 time
Pris: (Der betales samlet af kommunen)
Dato og tid:  31. januar 2022 kl. 10 og kl. 12. Tidspunkterne er fordelt til skolerne, se nedenfor.
Sted: Viften
Transport: Gå- eller cykelafstand
Fag: Kristendomskundskab, Samfundsfag
Forberedelse: Mere info om forestillingen kommer her.

Teaterforestillingen ’Tæt på’ er en forestilling med personlige fortællinger af unge under temaet ’etik og moral’. C:NTACT inviterer mennesker med forskellige sociale, etniske og religiøse baggrunde på scenen for

at formidle deres personlige historier og efter forestillingen er der dialog og mulighed for at stille spørgsmål til de medvirkende om deres historier.

Valhøj skole: 31. januar kl. 12
Rødovre skole: 31. januar kl. 12
Islev skole: 31. januar kl. 10
Nyager skole: 31. januar kl. 10
Hendriksholm skole: 31. januar kl. 10
Tinderhøj skole: 31. januar kl. 12

8. årgang - den innovative projektopgave

Fag: Dansk, Teknologi & Innovation, kulturfag
Kompetencer: Samarbejde, problemløsning  og formidling
Faser i designprocessen: Undersøgelse, idègenerering
Teknologier: Skærmbaserede digitale værktøjer

I den innovative projektopgave skal eleverne i løbet af en uge og i grupper arbejde med at løse et konkret problem for lokale virksomheder. 

Problemstillingerne tager alle udgangspunkt i FNs Verdensmål nummer 3: Sundhed og trivsel. 

Eleverne skal i grupper indsamle viden i felten og via nettet, finde en god løsning på det valgte problem, skabe en digital model af løsningen og lave en præsentation af deres viden ved brug af tekst, film og billeder.

Eleverne kommer til at have skarpt fokus på videnindsamling, innovation, at skabe en digital model og at lære at arbejde med forskellige medier til at formidle deres tanker, viden og løsninger.