Åben skole: 5. klasse

Hvis du har spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, så kontakt

  • Åben skole repræsentanten på din skole
  • Åben Skole- og udviklingskonsulent, Kirsten Hegner, på 30767721 / cn24242@rk.dk
  • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

Cirkusmuseet: Akrobatik i skolen

Varighed: 90 min.
Pris: Der betales samlet for skolerne. 
Booking: Skriv til info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030. Vigtigt! Oplys Rødovre Åben Skole 5. klasse ved booking
Antal: Maks 30 elever
Transport: Bus 200S og 1A kører til døren
Adresse: Hovedporten 6, 2650 Hvidovre
Fag: Idræt
Læringsmål: De fysiske øvelser giver en øget kropskontrol og kropsbevidsthed hos eleverne. Forløbet styrker klassens trivsel og samarbejde.

Kroppen som rekvisit. Grænseoverskridende. Samarbejdet sættes på prøve. I dette forløb vil vi udelukkende arbejde med det kropslige udtryk igennem akrobatikken. Eleverne vil få en større føling og forståelse af dem selv og vil arbejde med smidighed, styrke, balance og samarbejde i forløbet. Forløbet kan ryste klassen sammen, men også give ny inspiration til idrætstimerne eller til den daglige bevægelse.

Heerup Museum: Heerup, byen og fælleskaber

Varighed: 1 time på skolen og 3 timer i haven ved Heerup Museum
Booking: Mail til heerupmuseum@rk.dk, Der kan bookes hverdage i perioderne 24.08 – 8.10.2021 samt 03.05 – 24.06.2022.  

Inspireret af Henry Heerups arbejde i haven på Kamstrupvej i Rødovre har Heerup Museum sammen med kunstnergruppen Bureau Detours skabt et kunst-værksted i haven ved museet og Rødovregård. Under åben himmel inviterer vi klassen til at arbejde med værktøj, genbrug og kunstneriske udtryk ud fra emnerne Heerup, byen og fællesskaber.  

Klassen vil i grupper skabe et skraldekunstværk, der udtrykker elevernes bud på det gode liv i byen. De vil få erfaring med brug af værktøj som hammer, skruer, sav mm og de vil opleve en innovativ proces fra skrald hentet på genbrugspladsen til kunstnerisk udtryk med elevernes egne budskaber. 

Forløbet består af en introduktion i klassen (ca. 45 min) guidet af en tilsendt intropakke samt tre timer udenfor i museets værksted sammen med museets kunstformidlere.

TekX: PlanetX

Varighed: 6 timer kl. 08.30 – 14.30
Pris: Gratis
Booking: Aftales og bookes sammen med skolernes Teknologi & innovationslærere
Transport: Gå- eller cykelafstand
Adresse: TekX, Egegårdsvej 41, 2610 Rødovre
Fag: Alle
Læringsmål: Elevernes alsidige udvikling, faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab
Teknologier: 3D printere, Makerbot
Forberedelse: Materiale til forberedelse rekvireres hos Teknologi & Innovationslærerne. Forvent følgende: Forløbet gennemgås delvis på skolen, der øves i programmer som www.tinkercad.com og evt. makerbot software samt innovations- og designproces.

PlanetX poster

PlanetX er et tværfagligt forløb, hvor omdrejningspunktet er, at en gruppe videnskabsmænd rejser til en ny planet, fordi jorden er blevet mere eller mindre ubeboelig på grund af verdensomspændende forurening og pandemier. På PlanetX får menneskeheden en mulighed for at starte helt forfra, og ikke begå de samme fejltagelser på den nye planet som på jorden. Der vil derfor være fokus på, hvordan FN’s verdensmål 3: Sundhed & trivsel og verdensmål 12: Ansvarligt forbrug & produktion kan bidrage til bæredygtige løsninger på PlanetX. I forløbet skal eleverne gennem en design- og innovationsproces udvikle idéer og løsninger i samarbejde med andre og samtidig anvende modellering og 3D-print til udarbejdelse af prototyper.

Forløbet kan evt. kobles med et læringsforløb hos FN Byens skoletjenesten (UNCity4Schools på www.un.dk Book forløbet: Introduktion til verdensmålene)

FN Byen YOUNG - virtuelt webinar

Varighed: 40 min
Pris: Gratis
Booking: Se link nedenfor
Fag: Alle

Interaktiv introduktion til Verdensmålene. Undervejs bliver eleverne introduceret til FN og hvad Verdensmålene kommer af og hvad bæredygtig udvikling er for noget. Eleverne bliver inddraget løbende ved brug af systemet Mentimeter, som de kan tilgå vha. deres mobiltelefoner eller computere. Her får eleverne mulighed for at stille spørgsmål, deltage i quizzer og afstemninger og få deres mening hørt.