Åben skole: 1.klasse

Har du spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, kontakt:

  • Åben skole repræsentanten på din skole
  • Åben Skole- og chefkonsulent, Kirsten Hegner, på 30767721 / cn24242@rk.dk
  • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk
  • Åben skole repræsentanter: Nyager skole: Julie Lund Jørgensen, Valhøj skole: Mette Ursula Jørgensen, Tinderhøj skole: Pia Mikkelsen, Islev skole: Christoffer Toftegaard, Hendriksholm skole: Kimie Hartburg-Malkki, Rødovre skole: Pia Munch Hagen, Skovmoseskolen: Britt Breinhøj, Centret: Torfin Hentze-Eriksen.

Det Kongelige Teater: Pixi forestillinger

Varighed: 35 minutter
Pris: Gratis
Booking: Skolerne booker selv hos Det Kgl. Teater på tlf. 33 69 69 69 eller via hjemmesiden her.
Transport: Bus og metro til Operaen.
Fag: Musik, dansk
Læringsmål: Oplevelse og læring. Eleven har fået kendskab til opera/ballet/teater som genre.

Pixiforestillinger er korte forestillinger skabt til indskolingen. Forestillingerne introducerer eleverne for enten opera eller ballet på en sjov måde i professionelle rammer og med professionelle kunstnere. 

ENERGI & VAND: Vælg mellem ”Vandets kraft” & ”Mit lys, vand og varme”

Varighed: 2½ time
Pris: Gratis for skoler i Rødovre
Booking: Onlinebooking på www.energiogvand.dk
Transport: Gåafstand eller bus
Adresse: Roskildevej 213, 2500 Valby
Fag: Natur/teknologi
Læringsmål: Eleven kan relatere viden fra faget til sig selv og det nære område. Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer og har viden om ressourcer fra hverdagen mm.
Forberedelse: Undervisningsmateriale og lærervejledning på www.energiogvand.dk