LTU - FORBEREDELSE

Temaer:

  • Hvad er en problemstilling?
  • Processtyrerens opgaver

Downloads

Det samlede materiale der benyttes under forløbet

Analyse skema til benyttelse i forberedelsesfasen

Film: Forberedelse

forberedelse

Film: Processtyrerens rolle

forberedelse

Film: Fase 1

fase1