futureclassroomlab's

teknologiunderstøttede læringszoner

Læringen, der sættes i spil i TekX, tager udgangspunkt i en zonetænkning med 5 zoner. Zonerne og zonemodellen er udviklet med afsæt i European Schoolnets FutureClassrooms zonetænkning, men er praksisoversat københavns professionshøjskole ind i en dansk kontekst, hvor projektorienteret, innovativ, entreprenant og kreativ undervisning er i fokus for fremtidens læring. Modellen skal forstås som en universel model, som man kan udfolde og udvikle sit didaktiske design for undervisningen ud fra. Innovations- og designmodeller, projektorienteret arbejde og almindelige processuelle forløb kan tænkes og planlægges ind i denne model. 

 Klik igennem nedenstående for at gå til futureclassroomlab for yderligere info om de forskellige zoner.

læs mere om præsentationszonen Læs mere om undersøgelseszonen Læs mere om feebackzonen Læs mere om udviklingszonen Læs mere om produktionszonen

Klik her for at læse mere omkring det originale oplæg omkring zonerne http://fcl.eun.org/learning-zones  (Tekster fra futureclassroomlab.dk