den politiske beslutning.

elever, der er klar til fremtidens samfund.

I Rødovre ønsker vi, at vores elever har de bedst mulige forudsætninger for at kunne indgå og bidrage til fremtidens samfund. Vi ønsker elever, der kan innovere, har en stor anvendelsesorienteret viden om moderne teknologier, og som konsekvens heraf kan byde ind på løsninger af den virkelige verdens problemer. Elever, der er klar til ungdomsuddannelserne og fremtidens samfund.

Nutidens samfund er under hastig forandring med afsæt i den teknologiske udvikling. Arbejdsmarkedet ændrer karakter, job nedlægges, og nye skabes.

Det forudsættes, at Danmark i løbet af en kort årrække vil mangle arbejdskraft med stærke IT-faglige forudsætninger, ligesom det erhvervsfaglige og naturfaglige perspektiv skal styrkes.

 Vi styrker derfor indsatsen i vores skoler med denne handleplan og indfører Teknologi og Innovation som fag på 6. til 8. årgang, men arbejder også med færdighederne som en dimension i fagrækken på skolernes andre årgange. Indsatsen blev enstemmigt vedtaget i Rødovres Kommunalbestyrelse i juni 2017, og siden har vores skoler arbejdet intensivt med udvikling og implementering af indsatsen.

Med ”Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovres skoler” byder vi Rødovres elever ind i fremtiden.

Velkommen til.

Erik Nielsen, borgmester Rødovre Kommune (2018)

tekx.

teknologieksperimentarium.

TekX er Rødovre kommunes teknologieksperimentarium med højt til loftet og fyldt med teknologisk hardware og kreative udfoldelsesmuligheder. Her skal elever og lærere anvende og udforske de nye digitale teknologier. TekX udgør en ramme, der kan udvikle og udvide elevernes kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelige problemstillinger.

TekX er åbent og tilgængeligt i skoletiden og er indrettet med mulighed for at rumme flere klasser/grupper ad gangen på tværs af skolerne. TekX understøtter derved et tværkommunalt perspektiv og sikrer videndeling skolerne i mellem. Der er desuden mulighed for at udnytte faciliteterne i et bredere perspektiv til gavn for flest mulige borgere eksempelvis ved at dække hele børne- og ungeområdet inklusiv ungdomsuddannelserne.

dokumentation vedr. indsatsen i Rødovre Kommune.

Nedenfor kan du læse dig igennem Læseplanen for faget, den politisk godkendte handleplan og forældre folderen.
Materialerne stammer fra 2016-2018, og er i deres oprindelige form.

læseplan
handleplan
forældrefolder