LTU - HANDLING

Indeholder:

Faserne 5,6 og 7

Film: Fase 5

fase5

Film: Fase 6

fase6

Fase 7

Handleplanens tiltag afprøves i praksis i 4-6 uger inde den evalueres

Handleplans ark benyttet i faserne