Kom i gang med

Padlet på Skoletube

Padlet er et dynamisk digitalt værktøj, der rummer mange anvendelsesmuligheder. 

Padlet kan bruges som en virtuel tavle, hvor eleverne med udgangspunkt i lærerstillede opgaver tilføjer eget indhold, i form af tekst, billede, video- eller lydoptagelser. Det er en stor fordel når der arbejdes med forskellige former for feedback, at alle elevers besvarelser et synlige for alle, og at læreren samtidig kan give både fælles og individuel feedback. Padlet er ligeledes anvendeligt til fælles brainstorm eller idéudvikling i klassen eller i mindre grupper.  

 

Overordnet formål

At give eleverne en overskuelig virtuel tavle, hvor alle har mulighed for at se og høre hinandens svar på forskellige opgaver, som er blevet stillet af læreren.

Indskoling

  • Eleverne kan lægge billeder eller kort tekst op, der skal ses og snakkes om fælles.  
  • Små videohilsener til hinanden. Læreren kan måske optage sig selv på det første opslag, hvor der stilles tre spørgsmål til eleverne, som de skal svare på i deres egne videoer.   
  • Optag en video, hvor eleven skal læse et tekstafsnit højt fra danskbogen eller en frilæsningsbog.  

Mellemtrin

  • Lad et fagord være udgangspunkt for at eleverne sammen skaber en definition ved at byde ind med, hvordan man kan beskrive, hvad fagordet dækker over. 
  • Idegenerering eller brainstorm hvor alle elever byder ind med løsningsforslag, og kan bygge videre på hinandens idéer, ved at give feedback og kommentere. 
  • Lad eleverne lave en video med deres telefoner om et valgfrit emne. Videoen må max fylde 250MB. Her skal eleverne logge på Padlet’en via deres telefon og derefter uploade den fra telefonen til Padlet’en.  

Udskoling

  • Stil et spørgsmål til eleverne og lad alle svare.Der er så mulighed for elev til  at læse hinandens svar og kommentere. Er en elev lidt usikker i svaret, kan det inspirere at læse de andres svar, inden eleven selv svarer. 
  • Lav en fælles brainstorm, hvor alle med det samme kan se hinandens idéer.  
  • Upload skriftlige besvarelser og opgaver og giv hinanden feedback . 
  • Skriv pointer ned fra fx en film i skal se i undervisningen, enten undervejs eller efterfølgende.