Bookcreator er et både brugervenligt og intuitivt digitalt værktøj på Skoletube.

I Bookcreator kan både elever og lærere producere egne digitale bøger, og læreren kan eksempelvis udarbejde egne skabeloner og dele dem med eleverne. I Bookcreator arbejdes der med multimodalt indhold, i form af tekst, billede, video- eller lydoptagelser, og værktøjet rummer derfor mange differentieringsmuligheder.

Gode ideer: 

  • Billedfortællinger med tale til tekst på baggrund af stilladserende lærerskabelon
  • Fagbøger med udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser
  • Evaluerings- og refleksionsportfolio med udgangspunkt i fagligt tema

Overordnet formål

At eleverne er producerende med multimodaliteter

Indskoling

  • I indskolingen kan Bookcreator anvendes som værktøj til, at eleverne producerer deres egne billedfortællinger i dansk med lydret stavning, tale til tekst eller indtaling af lyd. Uanset hvilket fagligt niveau eleverne befinder sig på, vil alle kunne udarbejde deres egen billedfortælling. Elevernes arbejde kan med fordel tage udgangspunkt i en lærerproduceret skabelon. 

Mellemtrin

  • På mellemtrinnet kan eleverne producere deres egne fagbøger i historie eller natur og teknik inden for et konkret emne eller tema i faget. Fagbogen kan ligeledes tage udgangspunkt elevernes egne undersøgelser, forståelser og fortolkninger.  

Udskoling

  • I udskolingen kan eleverne udarbejde deres egne instruerende tekster. I et tværfagligt forløb i dansk og teknologi og innovation kan eleverne på baggrund af et computerspil laves deres egne spilguides, der kan henvende sig til en konkret målgruppe.