games can be laearning

Game-based learning in the 21st century – Spilbaseret læring i det 21. århundrede (GBL21) 

GBL21 eller Spilbaseret læring i det 21. århundrede er titlen på et forskningsprojekt, som bygger på en investering på 9,8 millioner kroner fra Innovationsfonden. I Rødovre kommune deltager Valhøj Skole og Hendriksholm Skole i forskningsprojektet, hvor i alt 40 skoler på landsplan deltager i perioden 2019-2020. Læs mere om selve projektet her.

Formålet med projektet er at anvende designtænkning i kombination med digitale og analoge spilredskaber at udvikle elevernes kompetencer inden for samarbejde, kreativitet, modellering, innovation og at kunne arbejde i og opnå forståelse for en designproces og dens forskellige faser. Disse kompetencer tager alle udgangspunkt i de 21. århundredes kompetencer, idet de har betydning for elevernes adgang og mulighed for at udøve et aktivt medborgerskab i et demokratisk samfund præget af stigende digitalisering. GBL21 understøtter ligeledes Rødovre kommunes indsats med teknologi og innovation, idet forskningsprojektet med dets fokus på designtænkning og anvendelse af teknologi i undervisningspraksis 
I praksis har GBL21 den betydning, at elever på 5. og 7. årgang i fagene dansk, matematik og naturfag i forskellige undervisningsforløb med udgangspunkt i designprocessen faser, digitale og analoge spilredskaber lærer fagenes faglighed med en anden didaktisk tilgang end sædvanligvis. Spilredskaberne der bringes ind i undervisningen, er bl.a. Hungry Higgs, Scratch, Build A World, elevernes egne computerspil og designmetoder til at udvikle egne brætspil i undervisningen. 

Det er samtidig en del af projektet, at de deltagende lærere får både introduktion og faglig sparring til at anvende forløbene i deres egen undervisning under hele forskningsprojektets forløb, og dermed får mulighed for at tilpasse de enkelte undervisningsforløb til egne elevers kompetencer og forudsætninger.