Forældreportal

Hvad er TekX?

TekX er et inspirerende læringsmiljø med udgangspunkt i produktions- og laboratorietankegangen, der inviterer til kreativitet, virkelyst og skabertrang.

TekX logo på træ

Teknologi og innovation

Få et overblik over, hvordan børn og unge i Rødovre Kommune lærer om teknologi og innovation

Fælles faglige forløb

Alle elever i Rødovre kommune fra 0.klasse – 10.klasse har teknologi og innovation som et selvstændigt fag eller som en dimension i de eksisterende fag. 

Vejledninger

Få styr på online forældremøde

Kom hurtigt i gang med skole-hjem samtaler og online forældremøde via Microsoft Teams

Kom i gang med Office365

Rødovre Kommune tilbyder Microsoft Office365 til alle elever og medarbejder. Du kan komme godt i gang her.