Bevægelsesaktiviteter – alle fag

Leg – Frugtsalat

Fysiske rammer: Hvor som helst
Antal: 6-20 personer
Rekvisitter: Hulahopringe eller cirkler tegnet med kridt.
Beskrivelse:
Børnene inddeles i forskellige frugter, så der er ca. lige mange bananer, pærer, æbler osv. Hulahopringene
placeres i en rundkreds. Der skal være én ring mindre en der er deltagere. Den person, der er den, skal stå i midten. De andre børn fordeler sig i ringene, så ”frugterne” er blandede mellem hinanden, og der står ét barn i hver ring. Når deltageren i midten fx siger ”æbler”, skal alle de børn der er ”æbler” løbe væk fra deres plads og finde en ny hulahopring at stå i. Deltageren i midten skal forsøge at komme til at stå i en af de tomme ringe. Den, der ikke har en ring at stå i, skal være den. Hvis man siger ”frugtsalat” skal alle bytte plads.
Variationer:
Kan laves med dyr (zoo), andre madvarer (biksemad) osv. 

Styrker: Koordination, kognition, rum/retnings sans

Leg – Stafetter

Stafetter kan udformes på mange forskellige og kun fantasien sætter grænser. Her er et par forslag til hvordan de kan se ud.
Fysiske rammer: Græsplæne, asfaltområde, sal eller lignende
Antal: 5-15
Rekvisitter: Afhænger af stafetten, men kegler eller anden afmærkning er en god ide.
Beskrivelse:
Overordnet handler en stafet om, at man deler x antal hold med lige mange deltager på hvert hold. Hver deltager på holdet skal nu udføre en given opgave. Der er kun en deltager fra hvert hold der må være i gang. Dvs. første deltager fra holdet udfører opgaven og den næste starter, når først person er færdig. Det hold der først får alle deltagerne igennem opgaven har vundet.
Forslag til stafetter:

 • Løbstafet – hver deltager løber en distance om kommer tilbage og klapper den næste holdkammerat i hånden.
 • Mooncarstafet – alle skal køre igennem en bane på mooncar. Hvert hold skal have en mooncar.
 • Trøjestafet – Første deltager får en overtrækstrøje på og løber igennem en bane. Når første deltager kommer tilbage til han/hun give overtrækstrøje til den næste holdkammerat, som tager den på og løber.
 • Vandstafet – Hvert hold får 2-5 liter vand i en kande eller en spand. Desuden får hvert hold en tom spand og et papkrus. (Husk lidt ekstra) Når starten går, løber første løber til spanden med vand, bruger sit papkrus til at tage mest mulig vand med tilbage. Derefter løber han tilbage til sit hold og putter vandet ud i spanden. Næste løber gentager dette. Dette fortsætter i et vist tidsrum. Det hold, som får mest vand i sin spand efter 3-min har vundet.
 • Ærteposestafet – Hvert hold får en ærtepose, som der skal gå/løbes med. Ærteposen kan ligge på hovedet, ryggen, skulderen, maven eller…..

Styrker:
Udholdenhed, rum/retnings sans, kropsbevidsthed

Leg – Forhindringsbane

Fysiske rammer: Alle steder
Antal: 1-50
Beskrivelse:
Der laves en forhindringsbane der udfordrer deltagerne tilpas. Tænk i at deltagerne skal bruge kroppen på forskellige måder eks. rulle, kravle, klatre, hovedet ned af, osv.
Variationer:
Laves som en konkurrence imellem to hold
Brug en ting der skal transporteres igennem forhindringsbane
To og to sammen. Der skal være fysisk kontakt igennem hele forhindringsbanen

Styrker: Motorisk planlægning

Leg – Jægerbold (Stikbold)

Fysiske rammer: Afgrænset område Antal: 3-100 (Afhænger af området) Rekvisitter: Blød bold Beskrivelse: Deltagerne spiller på et afgrænset område. Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden. Bolden må ikke have været i jorden inden den rammer en anden. Hvis bolden gribes inden den har været i jorden dør kasteren. Når en person dør bliver de personer han har dræbt levende igen. Legen slutter med at én har dræbt alle. Dem der er dræbt sætter sig på et bestemt område, så det er tydeligt hvem der er døde Variationer: Når man bliver ramt skal man stille sig ligesom i ståtrold (med spredte ben) og man befrier hinanden ved at kravle igennem hinandens ben. Der kan også aftales, at man gør andre bevægelser. Styrker: Rum/retnings sans, udholdenhed, koordination, kropsbevidsthed

Leg – Præcisionskast

Fysiske rammer: Græsplæne eller lignende
Antal: 2-10
Rekvisitter: Bolde eller ærteposer. 2 spande, 2 hulahopringe eller andre ting man kan kaste efter.
Beskrivelse:
Man deler to hold som kæmper mod hinanden om at ramme flest gange. Hver deltager får x antal kast eller spark til at ramme det, der skal rammes. Hvordan banen ser ud er helt op til den der laver aktiviteten.
Variationer:

 1. Kast/spark med tilløb. (Er motorisk mere udfordrende)
 2. Kast med forskellig størrelse bolde
 3. Kast med forskellige ting eks. skovl, pind, spand.

Styrker: Koordination

Leg – Tegne på ryggen

Fysiske rammer: Hvor som helst
Antal: 2-100
Rekvisitter: Ingen
Beskrivelse:
Børnene går sammen 2 og 2 og skal tegne hinanden på ryggen. Den ene ligger på maven, den anden tegner. Den der ligger på maven skal evt. gætte, hvad der tegnes. Husk at bytte rundt.
Variation:
Skrive bogstaver på ryggen, der skal gættes. Man kan evt. vælge at de skal tegne noget de kan se på legepladsen eller noget man kan finde i et køkken. Kun fantasien sætter grænser. Sæt evt. tid på hvor langtid man skal tegne på den anden inden man bytter.
Lave pizzaer på ryggen.
Rulle dejen flad – smøre tomatsovs ud – drysse forskelligt fyld osv. 

Styrker: Følesansen

Leg – Ærtepose leg

Fysiske rammer: Sal eller afgrænset område udendørs
Antal: 8-20
Rekvisitter: Ærteposer nok til alle deltagere, musik, evt. overtrækstrøjer og kegler
Beskrivelse:
Hvert barn har en ærte pose på hovedet og løber rundt på en afgrænset bane i sit eget tempo. Man løber bare i en tilfældig bane. Hvis man taber sin ærtepose, er man ”forstenet” Et andet barn skal så – uden at tabe sin egen ærtepose – tage kammeratens ærtepose op fra gulvet/jorden og lægge den på hovedet af den
”forstenede”, som så er ”befriet”. Man kan lade mindre børn holde deres ærtepose fast på hovedet, når de hjælper en kammerat eller bare sige, at de skal lægge den i hånden på det ”forstenede barn”.

Variationer:

 1. Man kan lade børnene springe, hoppe, gå baglæns, kravle, løbe, krabbe, hinke osv.
 2. Kan også leges på legepladsen eller på kuperet terræn.
 3.  Man kan dele x antal hold. Så er det kun er dem fra ens hold der kan hjælpe en. F.eks. drenge mod pigerne eller dem med samme farve ærtepose er sammen.
 4. Hvis det er i en hal kan man ligge madrasser ud i hallen som forhindringer.
 5. Man kan lade nogen være fangere.
 6. Man kan lave par og se hvem der er bedst til at gå/danse med en ærteposen mellem sig
  Styrker:
  Balance, koordination

Leg – Skubbe-trække

Fysiske rammer: Hvor som helst
Antal: 2-100
Rekvisitter: Evt. viskestykker/stof og kridt ellers intet
Beskrivelse:
Børnene skal stå over for hinanden 2 og 2. Man står på hver sin side af en kridtstreg på jorden eller en linje
i gymnastiksalen. Det gælder nu om at trække sin makker over på sin egen side af kridtstregen samtidig med at man skal forhindre selv at blive trukket over på modstanderens side. Man kan enten trække hinanden ved at have et stykke stof i hånden eller ved tage fat i den ene hånd (begge elever bruger højre hånd eller venstre hånd). Eleverne skal afpasse deres kræfter, så det ikke bliver for voldsomt, men mere minder om brydning. Man spiller til 5 og bytter makker.
Variation: Kridtsteger 1/1,5 m. bag hver deltager. Nu skal man skubbe sin makker tilbage over kridtstregen, samtidig med at man skal forsøge ikke selv at blive skubbet tilbage. Man spiller til 5 og bytter makker.

Styrker:  Styrke, muskel/led sansen, koordination

Leg – Kædefanger

Fysiske rammer: Afgrænset område sal, græsplæne, parkeringsplads eller lignende
Antal: 8-100
Rekvisitter: Ingen
Beskrivelse:
To starter med at være fangere de holder i hånd og løber rundt og forsøger at fange en anden, når det
sker, er han/hun med i kæden, når man er fire deler man sig og der er nu to hold fangere. Hvis fx tre jagter en og den ene i kæden giver slip kan de andre to ikke fange før kæden er samlet igen.

Styrker: Rum/retnings sans, udholdenhed, koordination, kropsbevidsthed

Leg – Trække gulerødder

Fysiske rammer: Græsplæne, gymnastiksal eller lignende. Ikke nødvendigvis noget jævnt Antal: 8-28 Rekvisitter: Ingen Beskrivelse: Man ligger på maven i en rundkreds. Minimum 7-8 stykker. Dem der ligger ned holder godt fast i hinanden. 1 eller 2 står op og er uden for rundkredsen. Dem der står op skal nu forsøge at hive en af ”gulerødderne” ud af rundkredsen. Lykkes det, skal den der er blevet hevet ud, hjælpe med at trække flere ud, dog må der kun trækkes i en gulerod af gangen. Og dem der ligger ned skal lige have tid til at tage fat i hinanden. Styrker: Samarbejde, kommunikation deltagerne imellem, rollefleksibilitet, udvikle en taktik/tage initiativ, hjælpsomhed, tolerance, hensyn til andre. Legen gør det legitimt at rør ved hinanden, hvilket gør at børn ikke bliver bange for at få kropskontakt.

Leg – Hulahopring i rundkreds

Fysiske rammer: Græsplæne, hal eller lignende. Antal: 5-100 Rekvisitter: 1-2 hulahopringe Beskrivelse: Man står i en rundkreds af minimum 5. En hulahopring skal hele vejen rundt i rundkredsen, uden at man giver slip på hinandens hænder. Man kan vælge at starte med at alle står på en lang række eller i en stor rundkreds og derefter deler 2 eller flere hold. Variationer:
 1. Man kan gøre det med lukkede øjne.
 2. Man må ikke snakke sammen.
 3. Man kan stå på en linje/række i stedet for en rundkreds.
Man kan bruge to hulahopringe, der starter forskudt i rundkredsen. Nu gælder det om, at hulahopringene ikke må indhente hinanden. Styrker: Koordination, samarbejde, kropsbevidsthed.

Leg – Stopdans

Fysiske rammer: Afgrænset areal Antal: 4-100 Rekvisitter: Båndoptager og musik, evt. hulahopringe Beskrivelse: Helt alm. stopdans. Variationer: Man kan lege stopdansen uden at nogen ryger ud, men i stedet at alle skal følge en kommando. Det gør at ingen bliver udstillet. F.eks. når musikken stopper skal alle – stå på et ben, sidde på rumpen, ligge på maven, røre noget grønt osv. Base stopdans. Basen kan være ærteposer, hulahopringe eller lignende. Når musikken stopper skal børnene gøre noget på eller inde i basen. a. Når musikken stopper skal alle stå med ærteposen på hovedet. b. Rør basen med forskellige kropsdele. c. Lav en bestemt figur på basen. Eks. et træ, et hus, et dyr. d. Fjerne baserne undervejs, så børnene er nød til at deles om baserne. Styrker: Balance, rum/retnings sans, udholdenhed, styrke

Leg – Mariehønefanger

Fysiske rammer: Græsplæne, sal eller lignende Antal: 5-100 Rekvisitter: Ingen Beskrivelse: Et eller to børn er edderkopper, og de andre børn er mariehøns. I skal have en afgrænset bane, som I kan løbe på. Når en mariehøne bliver rørt af en edderkop, skal den lægge sig på ryggen og sprælle med arme og ben. En fanget mariehøne må rejse sig, når en anden mariehøne kommer og vender den om på maven igen! Hvis en edderkop fanger to mariehøns på en gang med sine lange fangarme, bliver de to mariehøns også til edderkopper. Legen slutter, når alle mariehøns er fanget. Styrker: Rum/retnings sans, udholdenhed, koordination, kropsbevidsthed, styrke

Leg – Halefange

Fysiske rammer: Græsplæne eller andet afgrænset areal Antal: 5-50 Rekvisitter: Mærkebånd eller overtrækstrøjer Beskrivelse: Alle deltagere får en trøje eller et bånd, som de sætter fast i bukserne/shortsene bagpå (skal være synlige). Nu gælder reglerne for fangeleg, hvor alle er mod alle. Det gælder om at tage trøjer/bånd fra hinanden. Når man mister sin hale, kan man løbe ud og få en ny hale. Variationer: Man skal lave 5 sprællemænd før man kan få en ny hale eller kravle op i en ribbe, før man kan få en ny hale. Når man mister sin hale, får man ikke en ny, men skal stjæle én fra en anden deltager. Styrker: Udholdenhed, rum/retnings sans, koordination

Leg – Kongens efterfølger

Fysiske rammer: Hvor som helst
Antal: 5-100
Rekvisitter: Ingen
Beskrivelse:
Børnene deles i mindre grupper af 5-6. Alle stiller sig på en lang række og den forreste i rækken finder på
en bevægelse mens de går/løber, som alle de andre efterligner. Den forreste løber om bag i rækken, så en ny kan være forrest og bestemme retning og aktivitet.

Styrker: Koordination, balance

Leg – Kartoffelløb

Fysiske rammer: Hvor som helst Antal: 6-28 personer Rekvisitter: En ske og en kartoffel pr. hold. Beskrivelse: Hver deltager løber på skift turen igennem. Man må ikke holde på kartoflen, men kun på skaftet med hænderne. Hvis man taber kartoflen samles den op, og man fortsætter fra det sted, hvor kartoflen blev tabt. Man kan starte aktiviteten med, at det ikke er på tid, men at alle kommer i mål. Variation: En stafet hvor holdene dyster om at komme først. Banen kan variere i terræn, så man kommer op, ned, under, over, zigzag osv. Man kan undervejs markere steder, hvor man skal sætte sig ned/lægge sig ned på mave/ryg uden at tabe kartoflen, for derefter at fortsætte banen. I stedet for en kartoffel kan andet anvendes. Man kan evt. også løbe med noget på hovedet. Skeen kan holdes i munden. Styrker: Koordination, kredsløb

Leg – Rør ved noget hurtigt

Fysiske rammer: Kan leges overalt Antal: 2-100 Rekvisitter: Ingen Beskrivelse: Man siger en ting, en farve, en kropsdel, noget i lokalet, noget udenfor f.eks. et træ eller noget andet. Det gælder så for deltagerne hurtigst muligt at finde den nævnte farve/ting/sted. Eks. hvem rør først ved noget grønt, eller hvem sidder først ned. Variationer: Man kan lave par eller hold. Der laves 4 grupper, en slags opvarmning. Den voksne siger: stå på en bestemt måde, rør ved noget bestemt, lav en figur osv. Styrker: Det hele

Leg – Hansen til Jensen

Fysiske rammer: Kan leges på et areal inde eller ude
Antal: 10-28
Rekvisitter: Ingen
Beskrivelse:
Børnene står over for hinanden to og to. Den voksne styrer legen og siger fx ”knæ til knæ”, hvorefter de to børn sætter knæene sammen (et knæ hver). Den voksne siger derefter fx ”fod til fod”, og det er nu fødderne, der skal røre hinanden (en fod hver). Hver gang, der gives en ny besked, slippes kontakten mellem de to kropsdele, der lige har rørt hinanden. På et tidspunkt bliver der sagt ”Hansen til Jensen”, og nu gælder det om at finde en ny makker. Når alle har fundet en ny makker fortsætter legen.
Variationer:

 1. Vælg mere ”avancerede” kropsdele som fx hofte, lillefinger, ankel, albue osv.
 2. Kombiner to forskellige kropdele, ex. ”hånd til mave” eller ”næse til knæ”. Denne variation stiller større krav til børnenes samarbejdsevner, da de hurtigt skal blive enige om hvem, der skal være fx hhv. mave og hånd.
 3. Inddrage højre og venstre, fx højre hånd til venstre knæ
 4. Lad et barn være den, der styrer legen. Man kan aftale, at der skiftes i forbindelse med, at der bliver sagt ”Hansen til Jensen”. Enten kan den voksne vælge én, eller også kan den, der bliver til overs
  efter ”Hansen til Jensen-rokaden” styre legen i næste omgang.
 5. Gennemfør legen med lukkede øjne
 6. Find en ting som børnene eks. skal hold imellem deres knæ eller skulder. Det kunne være en overtrækstrøje

Styrker: Begrebsdannelse, samarbejde, koordination, balance, kropsbevidsthed.

Leg – Boldmassage Fysiske rammer:

Fysiske rammer: Græsplane Antal: 6-28 Rekvisitter: Et langt tov Beskrivelse: Reglerne i tovtrækning er enkle. Børnene deles op i 2 eller flere hold. Der laves en linje midt mellem de 2 hold, der skal dyste. Bliver bare én fra holdet trukket over denne linje, så har det hold tabt. Tovet der bruges skal helst være tykt og langt. Har man ikke lige sådan et tov, så kan det købes i metermål i Spejder Sport eller i de fleste byggemarkeder. Variationer: Hvis det er sommer, kan man trække om kap hen over et badebassin. Styrker: Styrke, koordination, udholdenhed,kropsbevidsthed.

Leg – Tov trækning

Fysiske rammer: Græsplane Antal: 6-28 Rekvisitter: Et langt tov Beskrivelse: Reglerne i tovtrækning er enkle. Børnene deles op i 2 eller flere hold. Der laves en linje midt mellem de 2 hold, der skal dyste. Bliver bare én fra holdet trukket over denne linje, så har det hold tabt. Tovet der bruges skal helst være tykt og langt. Har man ikke lige sådan et tov, så kan det købes i metermål i Spejder Sport eller i de fleste byggemarkeder. Variationer: Hvis det er sommer, kan man trække om kap hen over et badebassin. Styrker: Styrke, koordination, udholdenhed,kropsbevidsthed.

Leg – Blomsterdød (Stikbold)

Fysiske rammer: Afgrænset område.
Antal: 3-100 (afhænger af området)
Rekvisitter: Blød bold
Beskrivelse:
Deltagerne spiller på et afgrænset område. Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden. Bolden må ikke have været i jorden inden den rammer en anden. Hvis bolden gribes inden den har været i jorden, dør kasteren. Når en person dør sætter han/hun sig på gulvet. Man kan nu blive levende ved
at fange bolden eller ved at røre en af de andre deltager og sige blomsterdød. Den person, der bliver rørt, dør så. Når man er død, skal man blive på det sted, hvor man er blevet skudt.

Styrker: Rum/retnings sans, koordination, balance

Leg – Jorden er giftig

Fysiske rammer: Legeplads, gymnastiksal, hvor som helst
Antal: 6-28 personer
Rekvisitter: Alt muligt – stole, træstammer, puder, madrasser, bænke
Beskrivelse:
Fordel tingene på gulvet i en passende afstand, således at man kun lige nøjagtig kan komme fra ét sted til et
andet uden at røre jorden. Alle deltagere skal i så lang tid som muligt bevæge sig rundt uden at røre den giftige jord. Hvor mange runder kan man klare uden at røre jorden?
Variationer:
Sæt en bold i spil samtidig, som deltagerne hver især skal gribe, mens de bevæger sig rundt. Når en deltager rører jorden, er man ude af legen. Den, som er tilbage til sidst, har vundet.
Kan også leges som fangeleg.

Styrker: Balance, koordination, præcision

Leg – Kinesisk rundbold

Fysiske rammer: Hvor som helst
Antal: 6-100. Ved mange deltagere laves evt. flere rundkredse
Rekvisitter: Tennisbold eller anden bold, der er god at kaste og gribe med, evt. ærteposer. Lille bold er nem at kaste-svær at gribe. Stor bold er nem at gribe – svær at kaste!
Beskrivelse:
Alle stiller sig i en stor rundkreds med ca. 1,5 m. afstand mellem deltagerne. Bolden kastes til sidemanden, der kaster den videre til sin sidemand osv. hele tiden i samme retning. Hvis en deltager IKKE griber bolden, skal vedkommende samle bolden op og aflevere til den person, som han/hun skulle have kastet til (den man står ved siden af i rundkredsen i kasteretningen), og derefter løbe hele vejen rundt om rundkredsen. Samtidigt skal de, der er tilbage i rundkredsen, skynde sig at få kastet bolden hele vejen rundt i rundkredsen, inden personen, der løber, er nået tilbage på sin egen plads. Hvis personen, der løber, ikke når tilbage, må han/hun løbe en runde mere, og sådan fortsætter man (maks. tre omgange). MEN hvis personen, som løber, når tilbage på sin egen plads inden bolden, kaster personen bare bolden videre til den næste person. Der kan sagtens være flere, der løber rundt, fordi flere i rundkredsen har tabt bolden undervejs. Spillet fortsætter til man ikke gider mere eller på tid.
Variation:
Er børnene gode til at gribe, kan I prøve med flere bolde på én gang. Er de rigtig gode, skal alle klappe hver gang, der er en der løber. Prøv med forskellige størrelser af bolde. Skift retning på kast og løb.

Styrker: Hånd-øje koordination, kognition og kondition