Åben skole: 4. klasse

Har du spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, kontakt:

  • Åben skole repræsentanten på din skole
  • Åben Skole- og chefkonsulent, Kirsten Hegner, på 30767721 / cn24242@rk.dk
  • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk
  • Åben skole repræsentanter: Nyager skole: Julie Lund Jørgensen, Valhøj skole: Mette Ursula Jørgensen, Tinderhøj skole: Pia Mikkelsen, Islev skole: Christoffer Toftegaard, Hendriksholm skole: Kimie Hartburg-Malkki, Rødovre skole: Pia Munch Hagen, Skovmoseskolen: Britt Breinhøj, Centret: Torfin Hentze-Eriksen.

Arbejdermuseet: Hverdagsliv før og nu

Varighed: 100 minutter
Pris: (Der betales samlet for skolerne)
Booking: Book ca. to mdr. før ønsket besøg for at være sikker på at få plads.
Mandag-fredag kl. 9.30-12 på 33480330 eller online på: booking@arbejdermuseet.dk.
Vigtigt: Oplys Rødovre Åben Skolepakke ved booking.
Transport: Bus eller tog til Nørreport.
Adresse: Rømersgade 22, Kbh. K
Fag: Historie og dansk
Læringsmål: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde, arbejderfamiliens hverdagsliv omkr. år 1900. Vandring fra land til by. Faglig læsning og skrivning.
Forberedelse: Tilhørende 72 siders gratis klassesæt (udleveres fra PUC). Mulighed for at benytte materialet i et 17 lektioners tilrettelagt forløb. 
Link til undervisningsmateriale

Hvilke historier om hverdagen gemmer der sig i Børnenes Arbejdermuseum? Og hvilke ligheder og forskelle er der på hverdagsliv før i tiden og i dag? Forløbet har til formål at skabe et fælles, sanseligt afsæt for at tale om hverdagslivet før i tiden og arbejdet med faglig læsning og skrivning i dansk og historie.

Oplevelsescenter Vestvolden/Skoletjenesten Københavns Befæstning: Gys og gru

Varighed: 2 timer
Pris: Gratis for skoler i Rødovre
Booking: Onlinebooking her, eller telefon 28923176
Transport: Gåafstand eller bus
Adresse: Oplevelsescentret Vestvolden, Ejbybunkeren, Jyllingevej 303, 2610 Rødovre. Indgang fra Jyllingevej eller via Ejbyvej. Mødested foran bunkeren.
Fag: Dansk, historie
Læringsmål: Dansk: Genrekendskab, udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form. Historie: Introducerende kendskab til 1. Verdenskrig og Den kolde krig.
Forberedelse: Undervisningsmateriale til før og efter samt lærervejledning kan hentes her. Undervisningsmateriale og lærervejledning. 

Uhyggen breder sig, når vi bevæger os ind i den mørke bunker. De spændende rum danner rammen om dette undervisningsforløb, der har den gode fortælling og historieskrivning i fokus. Vi skal høre spændende, sjove og uhyggelige historier, og eleverne skal selv lære, hvordan man laver en fantastisk fortælling.

Skoleatletik-stævne/skole OL

Dato og tid: Tirsdag den 9. maj Kl. 8 – 14
Pris: Gratis
Booking: Tilmelding til: Tenna Terney tlf. 36378383 eller cn20871@rk.dk
Transport: Gåafstand eller bus
Adresse: Atletikstadion, Elstedvej, 2610 Rødovre
Fag: Dansk, historie
Læringsmål: Løb, spring, kast, fairplay, sammenhold, fællesskab.
Forberedelse: Forberedelses- og træningsmateriale med lektionsplaner. Se mere her.

Rødovres skoler inviterer i samarbejde med Rødovre Atletik Club, Orient og Rødovre Kommune alle 4. og 6. klasser til et skoleatletikstævne, hvor dagen vil emme af fællesskab, konkurrencer og bevægelse. Eleverne oplever, hvordan det er at være til et rigtigt atletikstævne og får lov at prøve kræfter med løb, spring, kast og stafet. Det er klassens samlede resultat, som tæller, når der på dagen kåres en vinderklasse.

TekX: Superkræfter – Insekternes planet

Varighed: : 2 dage (1. dag på skolen, 2. dag på TekX)
Pris: Gratis (Der betales samlet for skolerne)
Booking: Aftales og bookes sammen med skolernes Teknologi & innovationslærere
Transport: Gåafstand eller bus
Adresse: Egen skole og TekX, Else Sørensens vej 28, 2610 Rødovre
Fag: Natur/Teknologi, Teknologi & Innovation
Læringsmål: Eleverne får direkte adgang til levende insekter og mulighed for at koble modeller og aktiviteter til levende eksemplarer, nærstudier med mikroskop og lup, samt adfærdsstudie af sociale insekter. Innovation og entreprenørskab.
Forberedelse: Information følger i forbindelse med booking.

Den første dag af forløbet foregår på egen skole med deltagelse af klassens N/T lærer, skolens T&I lærer og en formidler fra Skoletjenesten SCIENCE. Anden dag foregår på TekX. Eleverne undersøger gennem forskellige aktiviteter insekters egenskaber og vilde kræfter. Aktiviteterne er delt op i 4 forskellige stationer, hvor eleverne spiller brætspil, bruger deres egen krop til at undersøge og modellere hvad insekter er i stand til. Desuden skal eleverne bygge muskler, vinger og myrekæber og ikke mindst studere levende insekter, som kakerlakker og myrer. Eleverne arbejder to og to eller i større grupper det meste af tiden.