2. klasse

Teater: ‘Data Data v/ Teater Fantast’

Den er der, lige meget hvor du vender dig hen; COMPUTEREN. Den har indtaget verden i løbet af få generationer. Og om du vil det eller ej, er du faktisk super afhængig af den. Men ved du i virkeligheden, hvad den er i stand til? Hvordan den opstod? Hvordan den fungerer?
Bedstemor kan huske tiden inden. Far sukker nostalgisk, hvis nogen siger: “Commodore 64” og barnet er vokset op med sut -og Ipad.
Med vejledning fra computereksperter og -professorer har Teater Fantast skabt en en musikalsk, informativ og underholdende forestilling. Tag med os på en rejse gennem computerens historie, hvor vi lover data, digitale dimser og dutter. Menneske, maskine og matematik. Grin, gråd og gigabyte.

Data Data teaterforstilling

Varighed: 1 time
Pris: Der betales samlet for skolerne i samarbejde med Rødovre Teaterforening
Dato og tid: 28. januar 2025 kl. 9.30 + 11.30 – tiderne er fordelt til skolerne , se nedenunder:

  • Den 28.1. kl. 9.30: Hendriksholm skole, Islev skole, Nyager skole, Skovmoseskolen
  • Den 28.1. kl. 11.30: Rødovre skole, Tinderhøj skole, Valhøj skole 

Transport: Gåafstand og evt. bus
Adresse: Viften
Forberedelse: Undervisningsmateriale kan hentes her: https://www.teaterfantast.dk/data-data/

Oplevelsescenter Vestvolden

Skoletjenesten Københavns befæstning

'Klar, parat soldat' er et nyt forløb på Oplevelsescenter Vestvolden der kan bookes hele året rundt. En juleudgave der hedder 'Klar, parat, jul på Vestvolden er tilgængelige i november og december. Læs om begge versioner af forløbet nedunder.

NYT: Klar, parat, soldat

klar parat soldat

På den naturskønne Vestvold og i det unikke Artillerimagasin, kan du og dine elever rejse over 100 år tilbage i tiden og gå i soldaternes fodspor. Forløbet har fokus på samarbejde, oplevelse, indlevelse, nysgerrighed, bevægelse og gode fortællinger.

Vi tager imod jer foran Artillerimagasinet. Herfra går vi igennem kanonhallen og videre ind i introrummet. Her skal eleverne høre en historie om Axel, som var soldat på Vestvolden. Gennem forløbet følger vi Axel, som leder os ud på Vestvolden og ned i en af Vestvoldens ellers aflåste bunkere (kaponieren).

 Eleverne kigger sig omkring og sanser rummet, og herefter skal de opleve Axels videre færd, som bl.a. byder på eksercits (træning), march, vendespil, affyring af (en kopi) af en kanon og at skrive/tegne med blæk på postkort. 

Alle eleverne får deres postkort og et diplom med hjem.

Gennem dialog, billeder, det historiske miljø og historier spores eleverne ind på de spændende begivenheder og soldaternes hverdag på Vestvolden. Forløbet kan aktivere refleksioner og oplevelser, som kan bruges direkte i danskfaget – både før og efter forløbet. I kan for eksempel have fokus på fremstilling og fortolkning og lade eleverne skrive dagbog og tegne billeder fra en soldats perspektiv og efterfølgende perspektivere til eget liv. Eleverne bliver klogere på lokalområdet, som er Københavns Befæstning.

Praktisk
Husk tøj efter vejret. Vi skal være både inde og ude. 
Har du svært ved at finde vej? Nedenfor finder du en guide, der kan hjælpe dig med at finde hen til Artillerimagasinet.

Forløbet kan bookes efter sommerferien og frem til efterårsferien. 
Det næsten identiske forløb “Klar, parat, jul på Vestvolden” afvikles november-december. 
Forløbet åbnes igen efter påskeferien.

Varighed: 1½ time
Pris: (Der betales samlet for skolerne)
Booking: Booking – start – Skoletjenesten Københavns Befæstning (geckobooking.dk), eller telefon 28923176
Se forløb: Klar, parat, soldat | Skoletjenesten
Transport: Gåafstand og evt. bus 
Adresse: Batteritogsmagasinet, Voldgaden, for enden af Rødovre Parkvej. 
Fag: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt
Læringsmål: Eleverne får oplevelser, som skal igangsætte refleksion og indlevelse.
– Gennem samarbejdsøvelser og indlevelse i soldaterliv, udvikles elevernes fællesskabsfølelse.
– Gennem de autentiske omgivelser og fortællinger om soldaterlivet i tiden op til og under 1. verdenskrig opøves elevernes evne til at undres og stille spørgsmål.
Forberedelse: Undervisningsmateriale kan hentes her: Rutevejledning

NYT: Klar, parat, jul på Vestvolden

Jul på Vestvolden

På den naturskønne Vestvold og i det unikke Artillerimagasin, kan du og dine elever rejse over 100 år tilbage i tiden og gå i soldaternes fodspor. Forløbet har fokus på samarbejde, oplevelse, indlevelse, nysgerrighed, bevægelse og gode fortællinger.
Vi pynter fint op til jul i det varme Artillerimagasin og vi julehygger lidt ekstra.

Vi tager imod jer foran Artillerimagasinet. Herfra går vi igennem kanonhallen og videre ind i introrummet. Her skal eleverne høre en historie om Axel, som var soldat på Vestvolden. 

Gennem forløbet følger vi Axel, som leder os ud på Vestvolden og ned i en af Vestvoldens ellers aflåste bunkere (kaponieren).Eleverne kigger sig omkring og sanser rummet, og herefter skal de opleve Axels videre færd, som bl.a. byder på eksercits (træning), march, vendespil, affyring af (en kopi) af en kanon og at skrive/tegne med blæk på julepostkort. 

Alle eleverne får deres julepostkort og et diplom med hjem.

Gennem dialog, billeder, det historiske miljø og historier spores eleverne ind på de spændende begivenheder og soldaternes hverdag på Vestvolden. Forløbet kan aktivere refleksioner og oplevelser, som kan bruges direkte i danskfaget – både før og efter forløbet. I kan for eksempel have fokus på fremstilling og fortolkning og lade eleverne skrive dagbog og tegne billeder fra en soldats perspektiv og efterfølgende perspektivere til eget liv. Eleverne bliver klogere på lokalområdet, som er Københavns Befæstning.

Dette juleforløb afvikles medio november-december. Det næsten identiske forløb “Klar, parat, soldat” afvikles efter påskeferien og frem til efterårsferien.

Varighed: 1½ time
Pris: (Der betales samlet for skolerne)
Booking: Booking – start – Skoletjenesten Københavns Befæstning (geckobooking.dk), eller telefon 28923176
Se forløb: Klar, parat, jul på Vestvolden | Skoletjenesten
Transport: Gåafstand og evt. bus 
Adresse: Batteritogsmagasinet, Voldgaden, for enden af Rødovre Parkvej. 
Fag: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt
Læringsmål:Eleverne får oplevelser, som skal igangsætte refleksion og indlevelse.
– Gennem samarbejdsøvelser og indlevelse i soldaterliv, udvikles elevernes fællesskabsfølelse.
– Gennem de autentiske omgivelser og fortællinger om soldaterlivet i tiden op til og under 1. verdenskrig opøves elevernes evne til at undres og stille spørgsmål.
Eleverne får ydermere styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af Skoletjenesten Københavns Befæstnings dogmer:
– Oplevelse før oplysning
– Historien er fysisk
– Læring gennem fysisk bevægelse
– Samarbejde
Forberedelse: Undervisningsmateriale kan hentes her: Rutevejledning

Har du spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, kontakt:

  • Åben skole repræsentanten på din skole
  • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk
  • Åben Skole- og mediekonsulent, Brandon Lewis : cn25148@rk.dk
  • Åben skole repræsentanter: Nyager skole: Julie Lund Jørgensen, Valhøj skole: Mette Ursula Jørgensen, Tinderhøj skole: Pia Mikkelsen, Islev skole: Christoffer Toftegaard, Hendriksholm skole: Kimie Hartburg-Malkki, Rødovre skole: Pia Munch Hagen, Skovmoseskolen: Britt Breinhøj, Centret: Torfin Hentze-Eriksen.