Åben skole: 2. klasse

Har du spørgsmål/kommentarer til Åben Skole programmet, kontakt:

 • Åben skole repræsentanten på din skole
 • Åben Skole- og chefkonsulent, Kirsten Hegner, på 30767721 / cn24242@rk.dk
 • Børne- og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk
 • Åben skole repræsentanter: Nyager skole: Julie Lund Jørgensen, Valhøj skole: Mette Ursula Jørgensen, Tinderhøj skole: Pia Mikkelsen, Islev skole: Christoffer Toftegaard, Hendriksholm skole: Kimie Hartburg-Malkki, Rødovre skole: Pia Munch Hagen, Skovmoseskolen: Britt Breinhøj, Centret: Torfin Hentze-Eriksen.

Skolekoncert 'Reggae skal ud til børnene'

Varighed: 45 min.
Pris: (Der betales samlet for skolerne)
Dato og tid: 1. februar 2024 kl. 9.30 + 11 – tiderne er fordelt til skolerne , se nedenunder
Transport: Gåafstand og evt. bus
Adresse: Viften
Fag: Musik
Forberedelse: Undervisningsmateriale kan hentes her. Undervisningsmateriale

 • Hendriksholm skole: 1. februar kl. 9.30
 • Rødovre skole: 1. februar kl. 11
 • Valhøj skole: 1. februar kl. 9.30
 • Tinderhøj skole: 1. februar kl. 9.30
 • Islev skole: 1. februar kl. 11
 • Nyager skole: 1. februar kl. 9.30
 • Skovmoseskolen (hele skolen): 1. februar kl. 11

  En stor del af den musik vi i dag lytter til, er inspireret af reggae og dens gyngende og vuggende rytmer. Men hvordan opstod reggaemusikken, og hvordan har den udviklet sig? Til denne koncert kommer børnene med på en musikalsk rejse til reggaens hjemland Jamaica. Vi præsenterer en bunke egne, dansksprogede reggaesange, bygget op omkring en spændende fortælling om musikkultur fra Jamaica. Eleverne vil danse, synge og klappe med på forskellige reggaegenrer som roots, ska og dancehall.

Oplevelsescenter Vestvolden/Skoletjenesten Københavns befæstning: Soldat på Vestvolden

Varighed: 1½ time
Pris: (Der betales samlet for skolerne)
Booking: Onlinebooking her, eller telefon 28923176
Dato og tid: Forløbet afholdes fra 1.4. – 13.10. 2023
Transport: Gåafstand og evt. bus
Adresse: Batteritogsmagasinet, Voldgaden, for enden af Rødovre Parkvej. 
Fag: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt
Læringsmål: – Eleverne får oplevelser, som skal igangsætte refleksion og indlevelse.
– Gennem samarbejdsøvelser og indlevelse i soldaterliv, udvikles elevernes fællesskabsfølelse.
– Gennem de autentiske omgivelser og fortællinger om soldaterlivet i tiden op til og under 1. verdenskrig opøves elevernes evne til at undres og stille spørgsmål.
Forberedelse: Undervisningsmateriale kan hentes her. Undervisningsmateriale

Soldat paa Vestvolden 2 klasse

Eleverne bliver selv indrulleret som soldater, hvor de bl.a. skal undersøge soldatens tornyster, gå march og skrive en hilsen hjem med blæk. Derudover skal eleverne udforske volden, hvor soldaterne arbejdede, sov og spiste, da de var der under 1. verdenskrig.
Gennem dialog, billeder, det historiske miljø og historier spores eleverne ind på de spændende begivenheder og soldaternes hverdag.
Forløbet kan aktivere refleksioner og oplevelser, som kan bruges direkte i danskfaget – både før og efter forløbet. I kan for eksempel have fokus på fremstilling og fortolkning, og lade eleverne skrive dagbog og tegne billeder fra en soldats perspektiv og efterfølgende perspektivere til eget liv.