Temadag for skoleledere: teknologi og innovation

Temadag t og i

Temadagen med skoleledelsen har taget udgangspunkt i midtvejs følgeforskningsrapporten, udarbejdet af KP (Københavns Professionshøjskole). Nina og Jesper der henholdsvis er skolekonsulent og daglig leder på TekX har gennem dagen præsenteret lederne for findings beskrevet i midtvejsrapporten. Så når der i podcast bliver refereret til udtalelser fra dagen stammer de fra rapportens findings og citater af lærere eller ledere som er brugt i rapporten. Rapporten kan læses via linket nedunder.

Forskningsindsats om Teknologi og Innovation I Rødovre Kommune - Københavns Professionshøjskole

I dag satte en samlet skoleledelse fokus på Teknologi & Innovations indsatsen i Rødovre Kommune – under visionen “At flest mulige børn, pædagogisk personale og ledelser får oplevelser med læring gennem teknologi og innovation”

På TekX afvikledes den første del af temadage for skoleledelserne med fokus på “findings” fra den nyligt udgivne midtvejsrapport for Teknologi & Innovation fra Københavns Professionshøjskole. Som en del af dagen var alle igennem forskellige refleksionsprocesser og vi var så heldige, at få mulighed for at snakke med tre af lederne (Janni fra Tinderhøj Skole, Niels fra Valhøj Skole, og Nis fra Islev Skole) og høre deres refleksioner om følgende to spørgsmål:

  1. Hvilke ledelsesgreb er du blevet opmærksom på, at arbejdet med T&I kræver af dig?

  2. Hvilket læringspotentialet har du set og mærket for eleverne i T&I i dag?

Lyt til podcasten på denne side, og læs rapporten via linket ovenpå.